قیمت: 20,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

نتایج عملکرد کاربرد اطلاعات حسابداری مدیریت استراتژیک در مالزی: درون بینی از شرکت های الکتریکی و الکترونیکی

نام لاتین

Performance Outcomes of Strategic Management Accounting Information Usage in Malaysia: Insights from Electrical and Electronics Companies

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2015
کد 1983
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 25
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Procedia Economics and Finance

چکیده فارسی

مقاله پیش رو، پیشرفت های فعلی استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) را در شرکت های الکتریکی و الکترونیکی (E&E) فعال در مالزی مورد بررسی قرار می دهد. علیرغم اهمیتی که طرفداران SMA مدعی آن هستند، این موضوع به سبب کمبود رسیدگی و بررسی های تجربی، مورد مطالعه قرار گرفته است. مقاله کنونی به دنبال اثبات گزاره ها و پیشنهادات آن از طریق دو هدف پژوهشی است. اولین هدف بررسی میزان استفاده اطلاعاتی از SMA در میان شرکت های E&E می باشد و دومین هدف کشف نتایج استفاده از اطلاعات SMA است. روش تحقیق به منظور جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. از میان 595 پرسشنامه دریافت شده از طریق پست، نود وهفت (97) پرسشنامه قابل استفاده بودند. نتایج نشان می دهند که شرکت های E&E تا حد زیادی از اطلاعات SMA استفاده می کنند. نتایج نمایان ساختند که میزان استفاده شرکت ها از اطلاعات SMA به طور قابل توجهی به جنبه های خاصی از عملکرد شرکت ها مرتبط است. مقاله و پژوهش فعلی، برخی از پیشرفت های قابل توجه در خصوص SMA را آشکار می سازد. نتایج فعلی نشان می دهند که SMA در مالزی به طور کاملاً گسترده ای پیشرفت کرده به گونه ای که پژوهشگران همکار به طور تجربی موفق به گزارش آن نشده اند. با این حال، برای تشریح عناصر مهم SMA لازم است کارهای بیشتری انجام گیرد.

چکیده لاتین

The current research explored the current progress of strategic management accounting (SMA) information usage within electrical and electronics (E&E) companies operating in Malaysia. It was motivated by the scarcity of empirical attention given to the subject despite the claimed importance placed by SMA advocates. The current research sought to substantiate its propositions through two (2) research objectives. The first objective was to investigate the extent of SMA information usage amongst E&E companies and the second was to explore the outcomes of SMA information usage. Survey method was employed for the data collection purposes. Ninety-seven (97) usable questionnaires were received out of the 595 mailed questionnaires. The result suggested that E&E companies used SMA information to high extent. The result indicated that companies’ extent of SMA information usage found to be significantly related to certain aspects of companies’ performance. The current research has revealed some notable development with regards to SMA. The current result implies that, in Malaysia, SMA has made its progress quite extensively that failed to be reported empirically by fellow researchers. Nonetheless, more work needs to be carried out to set forth the important elements of SMA.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید