قیمت: 12,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

اثرات تابش امواج فراصوت بر خواص پوشش به دست آمده توسط آبکاری و الکترو آبکاری

نام لاتین

Effects of ultrasonic irradiation on the properties of coatings obtained by electroless plating and electro plating

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2005
کد 1976
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 12
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Ultrasonics Sonochemistry

چکیده فارسی

این مقاله به اثرات تابش امواج فراصوت در پوشش مس از روش الکترولس مانند رسوب فلز در بسترهای غیر رسانا و در آبکاری الکتریکی بر روی بسترهای فلزی می پردازد. امواج فراصوت همدر طول فعال سازی (آماده سازی سطح برای پوشش الکترولس) و هم در طول مراحل آبکاری در هر دو مورد به کار گرفته می شود. چند پارامتر، مانند نرخ آبکاری، چسبندگی عملی و واقعی، سختی، تنش های داخلی در مقابل مختلف قدرت های صوتی و فرکانس تحت نظر قرار گرفتند. شرایط بهینه برای زمان ، فرکانس و قدرت تابش برای هر مرحله تعیین شد. به وضوح به نظر می رسد که استفاده از امواج فراصوت برخواص رسوب اثر می گذارد. سپس، تغییرات در مکانیزم پوشش را می توان مورد بحث، قرار داد و چند پارامتر در این مقاله مورد بررسی داده خواهد شد ، تا به ارتقاء خواص رسوب را توضیح دهد که عبارتند از: افزایش در منطقه خاص کاتالیزور، وابستگی تکان دهنده، تکامل انرژی سطحی، دفع دی هیدروژن، ساختار پوشش.

چکیده لاتین

This paper deals with the effects of ultrasonic irradiation on electroless copper coating i.e. metallic deposition on non-conductive substrates and on electroplating on metallic substrates. Ultrasonic irradiation was both applied during activation (surface prepara-tion for the electroless coating) and during plating steps in both cases. Several parameters were monitored, such as plating rates, practical adhesion, hardness, internal stress versus varying acoustic powers and frequencies. Optimum conditions for irradiation time, frequency and power were determined for each step. It appears clearly that ultrasound use affects deposit properties. Then, changes in the coating mechanisms can be discussed, and several parameters will be explored in this paper, to explain enhancement of deposit properties: increase in catalyst specific area, stirring dependence, surface energy evolution, dihydrogen desorption, struc-ture of coating.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید