قیمت: 14,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

نگرش ها نسبت به یادگیری حسابداری از طریق کامپیوتر: تاثیر آن بر مهارت ها ادراک شده

نام لاتین

Attitudes toward learning accounting by computers: The impact on perceived skills

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2009
کد 1968
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 14
اصل مقاله لاتین رایگان است
نام مجله Journal of Accounting and Taxation

چکیده فارسی

حسابداری به طور معناداری تحت تاثیر فناوری اطلاعات بوده است . هر چند، برنامه آموزشی حسابداری ، با این حال ، تا حد زیادی استفاده از کامپیوترها به عنوان ابزارهایی در فرآیند یادگیری ، عمدتا به خاطر بودجه بندی و محدودیت برنامه زمانی نادیده گرفته شده است . این تحقیق تایید یادگیری حسابداری از طریق کامپیوتر را براساس مهارت های دریافت شده دانش جویان بررسی می کند . هدف از مطالعه ما ، تعیین اثر بخشی تدریس دوره های آموزشی برای دانشجویان حسابداری دوره لیسانس با استفاده از کامپیوتر در حسابداری است . 463 دانشجو حسابداری شامل این تحقیق می شوند . تحقیق سوالات چند گزینه ای پس از اتمام یک دوره ارائه شده برای آموزش مهارت های کامپیوتر دانش جویان در حسابداری انجام شده است . نتایج نشان میدهد که چنین دوره ای بر نگرش های نسبت به مهارت های ادراک شده بنابر استفاده از کامپیوتر برای اهداف حسابداری تاثیر دارد . پس از این دوره ، تفاوت های جنسیتی با توجه به نگرش های نسبت به مهارت های دریافت شده یافت نشده است اما گزارش مردان تجربه کامپیوتری بیشتری را نسبت به زنان نشان میدهد .

چکیده لاتین

Accountancy has been significantly affected by information technology. Accounting education curricula, however, still largely ignore the use of computers as tools in the learning process, mainly because of budgetary and timetable constraints. This study investigates the impact of learning accounting by computers on students' perceived skills. The aim of our study was to determine the effectiveness of teaching undergraduate accounting students courses in using computer in accounting, Four hundred and sixty-three accounting students were included in the study, a multiple choice question survey was performed after finishing a course offered to teach students computer skills in accounting . The results showed that such course has an impact on attitudes towards the perceived skills from using computers for accounting purposes. After the course, no gender differences with respect to attitudes towards the perceived skills were found, but males report shows slightly more computer experience than females.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید