قیمت: 20,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

یک الگوریتم کنترل بهبود یافته از کیفیت توان

نام لاتین

An improved control algorithm of DSTATCOM for power quality improvement

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2015
کد 1926
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 22
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Electrical Power and Energy Systems

چکیده فارسی

در این مقاله مدل سازی و پیاده سازی یک سه فاز(DSTATCOM )توزیع استاتیک جبران با استفاده از(STF )خود تنظیم فیلتر بر اساس ( IRPT)لحظه تئوری توان راکتیو (کنترل الگوریتم برای بهبود کیفیت توان. این است که برای از بین بردن هارمونیک، توازن بار و استفاده جبران قدرت واکنش پذیری در PCC تحریف (نقطه مشترک کوپلینگ) ولتاژ غیرخطی بارهای. یک کنترل منطق فازی تطبیقی استفاده می شود برای کنترل ولتاژ باس DC) از VSC منبع ولتاژ تبدیل) بر اساس DSTATCOM در بهبود پاسخ و کاهش اضافه جهش و مماس شده از PIسنتی (انتگرال متناسب) کنترل تحت شرایط بارگذاری نامتعادل و ولتاژ تغذیه نوسانات. اثر از الگوریتم کنترل ارائه شده است از طریق شبیه سازی نشان داد با استفاده از سیمولینک متلب و اجرای زمان واقعی از DSTATCOM با استفاده از یک DSP انجام دیجیتال پردازشگر سیگنال دیاسپیس 1104).)

چکیده لاتین

This paper presents the modeling and implementation of a three-phase DSTATCOM (Distribution Static Compensator) using STF (Self Tuning Filter) based IRPT (Instantaneous Reactive Power Theory) control algorithm for power quality improvement. It is used for harmonics elimination, load balancing and reactive power compensation at distorted PCC (Point of Common Coupling) voltages under nonlinear loads. An adaptive fuzzy logic controller is used to control the dc bus voltage of VSC (Voltage Source Converter) based DSTATCOM to improve the response and to reduce the overshoot and undershoot of traditional PI (Proportional-Integral) controller under unbalanced loading conditions and supply voltage fluctuations. The effectiveness of the proposed control algorithm is demonstrated through simulation using MATLAB SIMULINK and real time implementation of DSTATCOM conducted using a DSP (Digital Signal Processor dSPACE 1104).

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید