قیمت: 20,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

نقش واسطه های مدیریت استراتژیک عرضه بر عملکرد

نام لاتین

Mediating Role of Strategic Supply Management On Performance

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2015
کد 1913
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 8
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Agriculture and Agricultural Science Procedia

چکیده فارسی

عدم اطمینان محیطی از کسب و کار نقش مهمی برای اجرای مدیریت عرضه زنجیره ای ایفا می کند. توسعه پایدار از روند عملیات به شدت تحت تاثیر عرضه تداوم مواد اولیه و قطعات قرار دارد، و همچنین تحت تاثیر فرایند تولید مورد استفاده قرار دارد. صنعت داروسازی اندونزی یکی از صنایع بسیار مورد توجه است است که دلیل آن این است که به طور مستقیم مربوط به بهداشت عمومی است. علاوه بر این، تقریبا 90 درصد از مواد اولیه صنعت داروسازی در اندونزی وارد می شوند، این بدان معناست که زنجیره ای عرضه در این صنعت نیز به شدت وابسته به ثبات فضای کسب و کار. این مطالعه بر روی 247 شرکت داروسازی در اندونزی به منظور تعیین تاثیر عدم اطمینان تقاضا، عدم قطعیت عرضه، و عدم اطمینان تکنولوژیکی مدیریت استراتژیک عرضه و عملکرد آن انجام شده است. تجزیه و تحلیل ها نشان داد که عدم اطمینان تقاضا تنها متغیر است که بر روی مدیریت عرضه استراتژیک تاثیر نمی گذارد. از دیگر یافته های این تحقیق این است که تاثیر مدیریت استراتژیک عرضه بر روی عملکرد تامین کنندگان به عنوان " عملکرد و خریداران" وجود دارد.

چکیده لاتین

The environmental uncertainty of business plays an important role for the implementation of supply chain management. Sustainability of operation process is strongly influenced by the continuity supply of raw materials and parts, as well as the production process used. Indonesian pharmaceutical industry is one industry that is full of a lot of interest because it is directly related to the public health. Moreover, almost 90% of the raw materials of pharmaceutical industry in Indonesia are imported, which means the supply chain in this industry is also highly dependent on the stability of business environment. The study was conducted on 247 pharmaceutical companies in Indonesia to determine the effect of demand uncertainty, supply uncertainty, and technological uncertainty on strategic supply management and performance. The analysis showed that demand uncertainty is the only variable that does not affect the supply management strategic. Another finding is that there is influence of strategic supply management on the suppliers’ performance and buyers’ performance.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید