قیمت: 15,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

مدلسازی انتشارات آکوستیک تولید شده با اصطکاک لغزان

نام لاتین

Modelling acoustic emissions generated by sliding friction

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2010
کد 1896
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 12
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Wear

چکیده فارسی

تجزیه و تحلیل انتشار آکوستیک یک روش تشخیصی کارآمد در نظارت-سایش مدرن است. مطالعات آزمایشی زیادی انجام گرفت تا ارتباط بین پارامترهای AE و ساییدگی و اصطکاک را بررسی کنند. این مقاله یک مدل نظریه ای را توسعه می دهد تا انتشارات آکوستیک را با اصطکاک لغزان بر اساس تماس سختی الاستیک مواد مرتبط کند. کاشف به عمل آمد که سرعت لغزش، بار پشتیبانی شده با سختی ها، تعداد تماس سختی و خصوصیات توپوگرافیک سطح بر روی انرژی سیگنال AE اثر می گذارند. با کمک این مدل تخمین بار تماس پشتیبانی شده با سختی های بدست آمده از اندازه گیری AE امکان پذیر است، که سختی پارامتر بحرانی برای ارزیابی شرایط روان سازی در کاربردهای مهندسی است. ایجاد این مدل یک پایه ی نظریه ای برای مطالعات آینده در مورد نظارت و پیش بینی فرایند سایش شناسی با استفاده از تکتولوژی AE فراهم خواهد کرد.

چکیده لاتین

Acoustic emission analysis is an effective diagnostic method in modern tribo-monitoring. Many exper-imental studies have been conducted to investigate the relationship between AE parameters and wear and friction. This paper develops a theoretical model to correlate acoustic emissions to sliding friction based on elastic asperity contact of materials. It is found that sliding speed, load supported by asperities, the number of asperity contact and surface topographic characteristics influence the energy of AE signal. With the help of this model it is possible to estimate the contact load supported by asperities from AE measurement, which is a critical parameter to evaluate lubrication conditions in engineering applica-tions. The establishment of this model will provide a theoretical basis for future studies on the motioning and prognostics of tribological process using AE technology.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید