قیمت: 16,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

تولید مجدد محصول تنزل دهنده چرخه عمر کوتاه در یک سیستم کنترل فهرست زنجیره تامین سبز

نام لاتین

Short life-cycle deteriorating product remanufacturing in a green supply chain inventory control system

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2011
کد 1862
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 17
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Int. J. Production Economics

چکیده فارسی

به دلیل گرم شدن کره زمین، هشیاری زیست محیطی و کوتاه شدن چرخه های عمر محصول، به حفاظت اکولوژیکی و بهره برداری از منابع توجه بیشتری شده است. محصولات و طراحی های فرایندتولید دوستدار محیط زیست به طور قابل توجهی محیط زیست و استفاده مجدد از منابع را تحت الشعاع قرار می دهند. تنظیمات مربوطه EU، مانند WEEE و EUP، با کنترل زائدات و استفاده مجدد از منابع، تاثیرات منفی به دست داده اند. در این مطالعه، طراحی های محصول سبز و اقدامات بازتولید زمانی بررسی می شوند که ما یک مدل فهرست تولید یکپارچه را با چرخه های عمر کوتاه توسعه دهیم. یک نمونه عددی برای نشان دادن تئوری ارائه شده است. ما نشان داده ایم که تکامل فناوری جدید، نسبت های بازتولید و هزینه های نگهداری سیستم عوامل مهمی هستند که بر تصمیم گیری در یک سیستم کنترل فهرست زنجیره تامین سبز تاثیر می گذارند.

چکیده لاتین

Due to global warming, environmental consciousness and shortening product life-cycles, more attentions have been paid to ecological protection and resource utilization. Green products and production process designs significantly influence the environment and resource re-usage. The relevant EU regulations, such as WEEE and EuP, have reduced negative effects by controlling the disposals and the resource re-usage. In this study, green product designs and remanufacturing efforts are investigated when we develop an integrated production inventory model with short life-cycles. A numerical example is provided to illustrate the theory. We have shown that new technology evolution, remanufacturing ratios and system’s holding costs are critical factors affecting decision making in a green supply chain inventory control system.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید