قیمت: 19,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

مسئله تخصیص قابلیت اطمینان-افزودنگی با تدبیر افزودنگی حالت انتظار سرد

نام لاتین

Reliability–redundancy allocation problem with cold-standby redundancy strategy

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2014
کد 1845
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 21
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Simulation Modelling Practice and Theory

چکیده فارسی

این مقاله بهینه سازی غیر خطی ترکیبی-عدد صحیح مسئله تخصیص قابلیت اطمینان-افزونگی (RRAP) را برای تعیین همزمان قابلیت اطمینان و سطح افزونگی اجزاء مد نظر قرار می دهد. در RRAP، ایجاد یک رابطه جایگزینی بین اجزاء قابل اطمینان و تعداد اجزاء افزونه به منظور بیشینه سازی سیستم قابل اطمینان از طریق گزینه های اجزاء قابل اطمینان و سطوح افزونگی اجزاء لازم می باشد. RRAPها معمولا با توجه به تدبیر افزونگی فعال فرمول بندی می شوند. تعداد زیادی از شیوه های حل مسائل برای حل مسائل تهیه شده اند. در این مقاله، تدبیر حالت انتظار سرد برای اجزاء افزونه برای اولین بار جهت نمونه سازی RRAP بکار رفته است، و یک الگوریتم ژنتیکی اصلاح شده برای حل مسئله عدد صحیح ترکیب شده غیر خطی مطرح گردیده است؛ و از ارزیابی مقایسه ای سه مسئله مشهور برای مقایسه استفاده شده است. نتایج نشان میدهند که تدبیر حالت انتظار سرد بیانگر عملکرد بهتر می باشد و منجر به مقادیر بالاتر قابلیت اطمینان در مقایسه با تحقیقات قبل میشود.

چکیده لاتین

This paper considers the mixed-integer non-linear optimization of reliability–redundancy allocation problem (RRAP) to determine simultaneous reliability and redundancy level of components. In the RRAP, it is necessary to create a trade-off between component reliabil-ities and the number of redundant components with the aim of maximizing system reli-ability through component reliability choices and component redundancy levels. RRAPs have been generally formulated by considering an active redundancy strategy. A large number of solution methods have been developed to deal with these problems. In this paper, a cold-standby strategy for redundant components is used, for the first time, to model the RRAP; a modified genetic algorithm is developed to solve the proposed non-lin-ear mixed-integer problem; and three famous benchmark problems are used for compar-ison. The results indicate that the cold-standby strategy exhibits a better performance and yields higher reliability values compared to the previous studies.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید