قیمت: 11,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

انتخاب تابع هدف اقتصادی برای بهینه سازی فرآیند ورق های جریان

نام لاتین

Selection of the Economic Objective Function for the Optimization of Process Flow Sheets

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2006
کد 1829
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 23
اصل مقاله لاتین رایگان است

چکیده فارسی

این مقاله مشکل انتخاب معیارهای بهینه سازی اقتصادی مناسب برای برنامه نویسی ریاضی نزدیک به سنتز، طراحی، و بهینه سازی ورق های جریان فرایند های شیمیایی و یا زیر سیستم آنها را مشخص می کند. به حداقل رساندن هزینه ها و حداکثر سود معیارهای اقتصادی هستند که اغلب در مقالات فنی استفاده می شود. با این حال، بسیاری دیگر از اقدامات مالی وجود دارد که می تواند منجر به راه حل های مختلف بهینه سازی شود، اگر در تابع هدف اعمال شود. در این مقاله ویژگی های راه حل های بهینه به دست آمده با معیارهای بهینه سازی های مختلف مانند کل هزینه سالانه، سود، زمان بازپرداخت، معادل هزینه سالانه، ارزش خالص فعلی، و نرخ بازده داخلی توصیف می شود. نتیجه گیری شد که حداکثر ارزش خالص فعلی (NPW) با نرخ تخفیف مساوی حداقل نرخ قابل قبول از بازگشت (MARR) احتمالا مناسب ترین روش برای بهینه سازی فرایند ورق های جریان یا زیر سیستم آنها است. راه حل های مشابه یا مساوی را می توان با معیارهای ساده تر از حداقل هزینه سالانه معادل و یا حداکثر سود به دست آورد اگر هزینه سرمایه گذاری سالانه با استفاده از MARR به جای روش استهلاک خط مستقیم محاسبه شود. این معیارها نمایانگر سازش کاملی بین اقدامات کمی و کیفی است، زیرا آنها دوره مطلق جریان نقدی آینده از سرمایه گذاری به همان اندازه ی اهمیت سود از طریق چرخه زندگی این پروژه را در نظر می گیرند. عدم اطمینان مربوط به ارزش MARR توسط نسل راه حل های بهینه پارتو برای NPW و با تجزیه و تحلیل تصادفی دو مشکل طراحی نمونه در نظر گرفته شد.

چکیده لاتین

This paper highlights the problem of selecting the most suitable economic optimization criteria for mathematical programming approaches to the synthesis, design, and optimization of chemical process flow sheets or their subsystems. Minimization of costs and maximization of profit are the most frequently used economic criteria in technical papers. However, there are many other financial measures which can lead to different optimal solutions if applied in the objective function. This paper describes the characteristics of the optimal solutions obtained with various optimization criteria like the total annual cost, the profit, the payback time, the equivalent annual cost, the net present worth, and the internal rate of return. It was concluded that the maximization of the net present worth (NPW) with a discount rate equal to the minimum acceptable rate of return (MARR) is probably the most appropriate method for the optimization of process flow sheets or their subsystems. Similar or equal solutions can be obtained by simpler criteria of minimum equivalent annual cost or maximum profit if the annual investment cost is calculated by using the MARR instead of the straight-line depreciation method. These criteria represent a thorough compromise between quantitative and qualitative measures, because they consider the absolute terms of future cash flows of investments equally important as profitability through the life cycle of the project. The uncertainty related to the value of the MARR was considered by the generation of Pareto optimal solutions for the NPW and by the stochastic analyses of two design example problems.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید