قیمت: 22,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

مدیریت ادراک رهبران در طول فروپاشی سازمانی: نقش های تبلیغات، نگرانی های تصویر، و پاداش تشویقی

نام لاتین

Leaders' impression management during organizational decline: The roles of publicity, image concerns, and incentive compensation

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2015
کد 1820
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 33
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله The Leadership Quarterly

چکیده فارسی

در این تحقیق، یک مدل مدیریت ادراک رهبران را در حین فروپاشی سازمانی به وسیله شرح دقیق نقش هایِ تبلیغات، نگرانی های تصویر، و پاداش تشویقی توسعه میدهیم و امتحان میکنیم. ما پیشنهاد میدهیم که تبلیغات فروپاشی سابقه مهم مدیریت ادراک رهبران در حین فروپاشی است. ما همچنین امتحان میکنیم چه طور نگرانی های تصویر رهبران بر این رابطه مثبت تاثیر میگذارد. به علاوه، ما تاثیر نسبی پاداش تشویقی و جبران خسارت در رابطه بین رهبران نگرانی های تصویر رهبران و مدیریت ادراک آنها در حین فروپاشی را بررسی میکنیم. این نتایج ما، بر اساس بازی طراحی شده-ویژه شبیه سازی مدیریت اداره شده با مدیر های با تجربه چینی، نشان میدهد که تبلیغات گسترده فروپاشی نگرانی های تصویر رهبران را بالا میبرد، که باعث افزایش مدیریت ادراکات در حین فروپاشی میشود. به علاوه، پاداش تشویقی بیشتر از ضعیف کردن تاثیر نگرانی های تصویر رهبران برای مدیریت ادراکشان را قوی میکند. ما تاثیر مدیریت ادراک رهبران در طول فروپاشی را شرح میدهیم.

چکیده لاتین

In this study, we develop and examine a model of leaders' impression management during orga­nizational decline by elaborating on the roles of publicity, image concerns, and incentive compen­sation. We propose that the publicity of decline is an important antecedent of leaders' impression management during decline. We also examine how leaders' image concerns mediate this positive relationship. In addition, we consider the relative influence of incentive compensation and fixed compensation on the relationship between leaders' image concerns and their impression manage­ment during decline. Our results, based on a specially-designed management simulation game conducted with experienced Chinese managers, show that high publicity of decline elevates leaders' image concerns, which in turn increases their impression management during decline. In addition, incentive compensation strengthens rather than weakens the effects of leaders' image concerns on their impression management. We discuss the implications of leaders' impres­sion management during organizational decline.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید