قیمت: 20,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

رفتار بتن الیافی در فشار همراه با الیاف فولادی انتها رونده

نام لاتین

Compressive Behavior of Fiber-Reinforced Concrete with End-Hooked Steel Fibers

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2015
کد 1816
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 20
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع materials

چکیده فارسی

در این مقاله, رفتار در فشار بتن الیافی همراه با فیبرهای فولادی در طول آزمون فشرده سازی تک محوره بررسی شده است که در آن متغیرها استحکام بتن در فشار, نسبت حجمی الیاف و نسبت ابعاد الیاف می باشند. به منظور کوچک کردن تاثیر اندازه نمونه روی توزیع الیاف, 48 سیلندر نمونه با قطر 150mm و با طول 300mm آماده شده اند. از نتایج آزمون نشان داده شده است که رفتار انعطاف پذیر به نمایش گذاشته شده در نمونه های بتن الیافی(SFRC), پس از رسیدن به استحکام نهایی فشردگی, مشخص خواهد شد. همچنین نشان داده شده است که فشار در استحکام فشردگی عموما همرا با افزایش نسبت حجمی الیاف ونسبت ابعاد الیاف, تا زمانیکه مدول الاستیکی کاهش میابد, افزایش پیدا می کند. با در نظر گرفتن اثر الیاف فولادی, یک مدل برای رابطه تنش- کرنش SFRC در اینجا ارائه شده است. همچنین یک فرمول ساده برای پیش بینی کرنش در استحکام فشار و مدول الاستیکی SFRC مورد بررسی قرار گرفته است. مدل و فرمول ارائه شده برای پیش بینی های واقع بینانه رفتار ساختاری SFRC مفید خواهد بود.

چکیده لاتین

In this paper, the compressive behavior of fiber-reinforced concrete with end-hooked steel fibers has been investigated through a uniaxial compression test in which the variables were concrete compressive strength, fiber volumetric ratio, and fiber aspect ratio (length to diameter). In order to minimize the effect of specimen size on fiber distribution, 48 cylinder specimens 150 mm in diameter and 300 mm in height were prepared and then subjected to uniaxial compression. From the test results, it was shown that steel fiber-reinforced concrete (SFRC) specimens exhibited ductile behavior after reaching their compressive strength. It was also shown that the strain at the compressive strength generally increased along with an increase in the fiber volumetric ratio and fiber aspect ratio, while the elastic modulus decreased. With consideration for the effect of steel fibers, a model for the stress–strain relationship of SFRC under compression is proposed here. Simple formulae to predict the strain at the compressive strength and the elastic modulus of SFRC were developed as well. The proposed model and formulae will be useful for realistic predictions of the structural behavior of SFRC members or structures.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید