قیمت: 15,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

منابع پلاسما فشار جوی: ابزارهای آتی برای دارو پلاسما

نام لاتین

Atmospheric-pressure plasma sources: Prospective tools for plasma medicine

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2010
کد 1795
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 11
اصل مقاله لاتین رایگان است

چکیده فارسی

درمان مبتنی بر پلاسما زخم های مزمن و یا بیماری های پوستی و همچنین مهندسی بافت و یا درمان تومور یک حوزه بسیار امیدوار کننده است. اولین مطالعات عملی امیدوار کننده هستند، و درمان پلاسما یک میدان پزشکی مستقل در حال ظهور در سراسر جهان است. در حالی که در طول سال های گذشته اصول اثرات استریل کردن پلاسما خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است، مفاهیم منابع پلاسما سفارشی شده که شرایط فنی تجهیزات پزشکی را برآورد می کنند هنوز هم چندان توسعه یافته نيستند. در واقع، مطالعات بر روی بررسی اثرات ضد عفونی کننده های انتخابی پلاسماهای مورد نیاز است، اما توسعه منابع پلاسما پیشرفته برای برنامه های کاربردی پزشکی و دانش عمیق از فیزیک، شیمی آنها، و پارامترها باید به کمک تحقیقات فیزیکی انجام شود. با توجه به منابع پلاسما فشار جوی، تعیین توسعه تخليه و پارامترهای پلاسما یک چالش بزرگ به دلیل پیچیدگی بالا و روش های تشخیصی محدود است. این سهمی در مرور کلی منابع پلاسما برای کاربردهای درمانی در پزشکی پلاسما دارد. منابع پلاسما خاص انتخاب شده برای بررسی اثرات مختلف بیولوژیکی استفاده می شود ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر این، نیازها، چشم اندازها، و روشها برای توصیف آن از نقطه نظر اساسی فیزیکی پلاسما بحث خواهد شد.

چکیده لاتین

Plasma-based treatment of chronic wounds or skin diseases as well as tissue engi-neering or tumor treatment is an extremely promising field. First practical studies are prom-ising, and plasma medicine as an independent medical field is emerging worldwide. While during the last years the basics of sterilizing effects of plasmas were well studied, concepts of tailor-made plasma sources which meet the technical requirements of medical instrumen-tation are still less developed. Indeed, studies on the verification of selective antiseptic effects of plasmas are required, but the development of advanced plasma sources for biomedical ap-plications and a profound knowledge of their physics, chemistry, and parameters must be contributed by physical research. Considering atmospheric-pressure plasma sources, the de-termination of discharge development and plasma parameters is a great challenge, due to the high complexity and limited diagnostic approaches. This contribution gives an overview on plasma sources for therapeutic applications in plasma medicine. Selected specific plasma sources that are used for the investigation of various biological effects are presented and dis-cussed. Furthermore, the needs, prospects, and approaches for its characterization from the fundamental plasma physical point of view will be discussed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید