قیمت: 19,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

سنتز نانو ذرات جاذب مغناطیسی هسته-پوسته و تجزیه و تحلیل انتخابی برای حذف رنگ سیستم دودویی

نام لاتین

Synthesis of core shell magnetic adsorbent nanoparticle and selectivity analysis for binary system dye removal

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2014
کد 1764
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 12
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Journal of Industrial and Engineering Chemistry

چکیده فارسی

نانو ذرات جاذب مغناطیسی هسته-پوسته (CSMAN) به منظور حذف رنگ از سیستم دودویی سنتز شده و مورد استفاده قرار گرفت. ویژگی های SCMAN با استفاده از FTIR و SEM مورد بررسی قرار گرفتند. اسید قرمز 18 (AR18)، سبز مستقیم 6 (DG6) و قرمز مستقیم 31 (DR31) مورد استفاده قرار گرفتند. اثر مقدار جاذب، غلظت رنگ و نمک برروی حذف رنگ مورد ارزیابی قرار گرفت. سینتیک و ایزوترم جذب رنگ به ترتیب از مرتبه شبه دوم و ایزوترم Langmuir پیروی نمودند. حداکثر ظرفیت جذب رنگ (Q0) 588، 33 و 323 mg/g برای AR18، DG6 و DR31 بود. تجزیه و تحلیل انتخابی برای سیستم دودویی نشان داد که جذب مغناطیسی هیچ انتخابی ندارد.

چکیده لاتین

Core–shell magnetic adsorbent nanoparticle (CSMAN) was synthesized and used to remove dye from binary system. The characteristics of CSMAN were investigated using FTIR and SEM. Acid Red 18 (AR18), Direct Green 6 (DG6) and Direct Red 31 (DR31) were used. The effect of adsorbent dosage, dye concentration and salt on dye removal was evaluated. Kinetic and isotherm of dye adsorption followed pseudo-second order and Langmuir isotherm, respectively. The maximum dye adsorption capacity (Q ) was 588, 333 and 323 mg/g for AR18, DG6 and DR31, respectively. Selectivity analysis for binary system showed that the magnetic adsorbent had no selectivity.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید