قیمت: 20,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

مقاومت در برابر آسیب رطوبتی در مخلوط آسفالت داغ ساخته شده با فیلرهایی از ضایعات صنایع کاغذی

نام لاتین

Moisture damage resistance of hot-mix asphalt made with paper industry wastes as filler

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2015
کد 1725
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 11
اصل مقاله لاتین رایگان است

چکیده فارسی

برخی از ضایعات صنایع کاغذی پتانسیل بالایی در امر بازیافت از خود نشان می دهند. در این تحقیق امکان استفاده از رسوب مایع سبز و خاکستر بادی بیوماس( زیست توده) که از صنایع کاغذی گرفته می شود، به عنوان فیلر در مخلوط آسفالت گرم HMA و به منظور ساخت وساز جاده ها مورد بررسی قرار گرفت. مقاومت در برابر آسیب رطوبتی(حساسیت آبی) یک AC22 پایه B50/70 با استفاده از آزمون مقاومت کششی غیرمستقیم در درصد بهینه آسفالت در طرح اختلاط مارشال مورد مطالعه قرار گرفته است. مهمترین ویژگی ها و خوصوصیات فیلر به منظور بررسی مقاومت در برابر آب، تعیین گشته است. این خصوصیات شامل : تعیین درصدآب فیلر(مقدار رطوبت در فیلر)، توزیع اندازه ذرات با استفاده از تکنیک های پراش نور، ریخت شناسی و مورفولوژی سطحی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اتمی SEM ، تعیین ترکیب شیمیایی و معدنی با استفاده از فلوئورسانس اشعه ایکس XRF و پراش اشعه ایکس XRD، تعیین درصد (حجم) ذرات مخرب با استفاده از آزمون متیلن بلو و تعیین میزان اثر سخت شدگی فیلر در ملاط به وسیله تعیین نقطه ی (دمای) نرم شوندگی حلقه و توپ R&B و تعیین درجه نفوذ قیر، می باشد. علاوه بر این آزمون بطری غلتان و تست آب جوش به منظور مطالعه ی باند آسفالت ریزدانه ای bond) asphalt-aggregate) انجام شده است. به منظور مقایسه نتایج از یک فیلر کنترل (فیلر آهکی تجاری ) استفاده شده است. همچنین خصوصیات مکانیکی ترکیب فوق ( نظیر سختی و مقاومت در برابر تغییر شکل دایمی) مورد مطالعه قرار گرفته است. و در آخر چنین نتیجه گرفته می شود که رسوب دارای مقاومت آبی( مقاومت در برابر آب) اندکی می باشد، همچنین مقاومت خاکستر بادی نیز در برابر رطوبت ناکافی است.

چکیده لاتین

Certain paper industry wastes display high recycling potential. In this investigation, the feasibility of using green liquor dregs and biomass fly ash from the paper industry as filler in hot-mix asphalt (HMA) for road pavement construction is analysed. Particularly, the moisture damage resistance (i.e., water sensitivity) of an AC 22 base B50/70 G has been studied using the Indirect Tensile Strength Test at the Marshall mix design optimum asphalt content. The most important filler properties have been determined to study water resistance: filler water content, grain size distribution using light scattering analysis techniques, morphology using a scanning electron microscope (SEM), chemical and mineralogical composition using X-ray fluorescence (XRF) and X-ray diffraction (XRD) techniques, detrimental fines content using the methylene blue test and the stiffening effect of the filler in the mastic by determining the ring and ball (R&B) softening temperature and the bitumen penetration grade. Additionally, the Rolling Bottle method and Boiling Water tests have been conducted to analyse the asphalt-aggregate bond. A control filler (i.e., commercial limestone filler) was used to compare the results. Also the mechanical properties (stiffness and resistance to the permanent deformation) of the mixtures were studied. As a result, it can be concluded that dregs have poor water resistance. Additionally, fly ash displayed inadequate water resistance for HMA.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید