قیمت: 19,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

آنزیم بیوسنسور براساس یک N-doped الکترود فیبر کردن فعال و آماده شده توسط یک واکنش حرارتی حالت-جامد

نام لاتین

Enzyme biosensor based on an N-doped activated carbon fiber electrode prepared by a thermal solid-state reaction

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2014
کد 1700
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 13
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Sensors and Actuators B: Chemical

چکیده فارسی

حساسیت یک الکترود حسگر زیستی توسط افزودن گروه های N هیدروفیل در سطح یک پلی اکریلو نیتریل (PAN) بر مبنای فیبر کربن فعال افزایش یافت. فیبر کربن الکتروریسی با استفاده از KOH به منظور بهبود جذب آنزیم های گلوکز اکسیداز (GOx) از طریق تولید منافذ و معرفی گروه های عملکردی اکسیژن، فعال گردید. الیاف کربن فعال (ACFS) سپس با اوره به منظور افزایش جذب آب بوسیله تلغیظ گروه نیتروژن، واکنش نشان داد. حساسیت حسگر و میزان ثابت Michaelis-Menten، KM، سپس توسط درصدهای متفاوت گروه های عملکردی برروی سطوح الکترود تغییر نمود. در حالی که ارزش K تحت تاثیر نوع گروه های عملکردی قرار داشت، حساسیت الکترود حسگر زیستی تحت تاثیر میزان افزودن اصلاح اوره توسط گروه های عملکردی قرار گرفت، زیرا آنزیم در الیاف کربن فعال شده اوره جنبش بهتری دارد. به لحاظ کمی، حساسیت دو تا سه برابر بیشتر از حسگرهای زیستی مبتنی بر ACF اوره درمان شده نسبت به موارد درمان نشده، بود. این افزایش حساسیت به گروه های عملکردی نیتروژن و اکسیژن در ACF اصلاح شده اوره نسبت داده می¬شود.

چکیده لاتین

The sensitivity of a biosensor electrode was increased by introducing hydrophilic N-groups onto the surface of a polyacrylonitrile (PAN) based activated carbon fiber. The electrospun carbon fiber was activated using KOH to improve the adsorption of glucose oxidase (GOx) enzymes through pore production and the introduction of oxygen functional groups. The activated carbon fibers (ACFs) were then reacted with urea to increase their hydrophilicity by doping their nitrogen groups. The sensor sensitivity and the Michaelis-Menten constant, K m , were altered by varying the percentages of functional groups on the electrode surfaces. Whereas the value of K m was affected by the kind of functional groups, the sensitivity of the biosensor electrode was chiefly affected by the amount of functional groups introduced urea modification because the enzyme was better immobilized onto urea-modified activated carbon fibers. Quantitatively, the sensitivity was two- to three-fold higher for the biosensors based on urea-treated ACFs than those based on untreated ones. This increased sensitivity is attributed to the nitrogen and oxygen functional groups on the urea-modified ACFs.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید