قیمت: 18,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

جذب فلزات سنگین با استفاده از باکتری لاکتیک اسید و شناسایی اتصال پروتئین متصل شده به جیوه

نام لاتین

Biosorption of heavy metals by lactic acid bacteria and identification of mercury binding protein

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2013
کد 1688
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 13
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع Elsevier
نام مجله Research in Microbiology

چکیده فارسی

فلزات سنگین باعث خطرات گوناگون سلامتی می شوند. با استفاده از باکتری لاکتیک اسید (LAB) ما جذب فلزات سنگین مانند کادمیم (ӀӀ) (Cd) ، سرب (ӀӀ) (Pb) ، آرسنیک (ӀӀӀ) (As) و جیوه (ӀӀ) (Hg) را مورد آزمایش قرار دادیم. جذب کادمیم(ӀӀ) با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی (AAS) در 103 گونه مورد آزمایش قرار گرفت. باکتری weissella viridescense MY 205 ( (1×108 cells/ml سطح کادمیم (ӀӀ) را در بافر سیترات (PH=6) از 1ppm به 0.459±0.016 ppm کاهش داد، مطابق با 10.46 میکروگرم از کادمیم (ӀӀ). پس از غربالگری 11 گونه (LAB) با بکار بردن PH های مختلف (PH: 4.5, 5, 6, 7) مورد آزمایش قرار گرفتند که نشان می دهد جذب نسبت به اسید حساس است؛ و به غلظت سلولی وابسته است.از آنجایی که غلظت کادمیم (ӀӀ) از 1 ppm به ((min)0.042/(max)0.255) ppm در 1×1010 cells/ml کاهش پیدا کرد. به علاوه جذب سرب (ӀӀ) ، آرسنیک (ӀӀӀ) و جیوه (ӀӀ) با استفاده از یک طیف سنج جرمی پلاسمای جفت شده ی القایی (ICP-MS) آزمایش شد. غلظت جیوه (ӀӀ) بیشتر با پیروی از سرب (ӀӀ) و آرسنیک (ӀӀӀ) کاهش یافت. تعدادی از پروتئین های سطحی سلول باکتری viridescense MY 205 w. اتصالشان را به جیوه (ӀӀ) با استفاده از روش ستون جیوه نشان دادند. با داشتن یک واحد تکراری CXXC، یک پروتئینKDa ˷ 14 ممکن است یکی از پروتئین های متصل به جیوه (ӀӀ) باشد. جذب LAB ممکن است به دفع مسمومیت افرادی که در معرض فلزهای سنگین هستند کمک کند.

چکیده لاتین

Heavy metals cause various health hazards. Using lactic acid bacteria (LAB), we tested the biosorption of heavy metals e.g. cadmium (Cd) (II), lead (Pb) (II), arsenic (As) (III), and mercury (Hg) (II). Cd (II) sorption was tested in 103 strains using atomic absorption spec- trophotometery (AAS). Weissella viridescens MYU 205 (1 x 108 cells/ml) decreased Cd (II) levels in citrate buffer (pH 6.0) from one ppm to 0.459 ± 0.016 ppm, corresponding to 10.46 mg of Cd (II). After screening, 11 LAB strains were tested using various pH (pH 4.0, 5.0, 6.0, 7.0) showing the sorption was acid sensitive; and was cell concentration dependent, where the Cd (II) concentration decreased from one ppm to 0.042 (max)/0.255 (min) ppm at 1 x 1010 cells/ml. Additionally, the biosorption of Pb (II), As (III), and Hg (II) were tested using an inductively coupled plasma mass spectrometer (ICP-MS). The Hg (II) concentration was reduced the most followed by Pb (II) and As (III). Many of the bacterial cell surface proteins of W. viridescens MYU 205 showed binding to Hg (II) using the Hg (II) column assay. Having a CXXC motif, a ~ 14 kDa protein may be one of the Hg (II) binding proteins. LAB biosorption may aid the detoxification of people exposed to heavy metals. © 2013 Institut Pasteur. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید