قیمت: 18,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

شناخته شده ها، ناشناخته های معلوم و مجهولات ترسیب کربن آلی خاک

نام لاتین

The knowns, known unknowns and unknowns of sequestration of soil organic carbon

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2013
کد 1623
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 27
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع SciVerse ScienceDirect
نام مجله Agriculture, Ecosystems and Environment

چکیده فارسی

خاک دارای حدوداً 2344 گیگاتن (1 گیگا تن = 1 میلیارد تن) کربن آلی در سطح جهان است و بزرگترین استخر زمینی کربن آلی می باشد. تغییرات کوچک در مقدار کربن آلی خاک می تواند منجر به تاثیرات قابل توجهی بر روی غلظت کربن اتمسفری شود. جریان های کربن آلی خاک در پاسخ به یک میزبان محیطی بالقوه و عوامل محرک انسانی متنوع است. دانشمندان سراسر جهان در فکر پاسخ به سوالاتی هستند از جمله " میانگین تغییر خالص در کربن آلی خاک به دلیل شرایط محیطی یا شیوه های مدیریت چقدر است؟ " چگونه می توان ترسیب کربن آلی خاک را به منظور دستیابی به مقداری کاهش در دی اکسید کربن اتمسفری، افزایش داد؟" و " این کیفیت خاک را حفظ خواهد کرد؟" . این سوالات دور از دسترس هستند، چون حفظ و بهبود منابع خاک جهان به منظور فراهم کردن غذا و فیبر کافی برای جمعیت در حال رشد، ضروری است. چالش های اضافی بوسیله تغییر اقلیم و پتانسیلش برای افزایش کمبود های خاک، مورد انتظار است. این بررسی، آگاهی از میزان کربن ذخیره شده در خاک های جهان و پتانسیل برای ترسیب کربن در خاک را روشن می سازد. همچنین روش ها و مدل های موفق مورد استفاده برای تعیین و تخمین استخرها و جریان های کربن را مورد بحث قرار می دهد. این دانش و تکنولوژی، تصمیماتی برای محافظت از منابع خاکی را پایه ریزی می کند.

چکیده لاتین

Soil contains approximately 2344 Gt (1 gigaton = 1 billion tonnes) of organic carbon globally and is the largest terrestrial pool of organic carbon. Small changes in the soil organic carbon stock could result in significant impacts on the atmospheric carbon concentration. The fluxes of soil organic carbon vary in response to a host of potential environmental and anthropogenic driving factors. Scientists worldwide are contemplating questions such as: ‘What is the average net change in soil organic carbon due to environmental conditions or management practices?’, ‘How can soil organic carbon sequestration be enhanced to achieve some mitigation of atmospheric carbon dioxide?’ and ‘Will this secure soil quality?’. These questions are far reaching, because maintaining and improving the world’s soil resource is imperative to providing sufficient food and fibre to a growing population. Additional challenges are expected through climate change and its potential to increase food shortages. This review highlights knowledge of the amount of carbon stored in soils globally, and the potential for carbon sequestration in soil. It also discusses successful methods and models used to determine and estimate carbon pools and fluxes. This knowledge and technology underpins decisions to protect the soil resource.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید