قیمت: 17,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

کاربرد سیستم اطلاعات انواع دانش های عمومی در PVP

نام لاتین

Application of Information System of Varieties of Common Knowledge in PVP

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2013
کد 1595
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 8
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله AASRI Procedia

چکیده فارسی

PVP (انواع حفاظت از گیاهان) به صورت روزافزون، نقش مهمی را در توسعه اجتماعی بازی می کند، و توجه زیادی را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. رشد سریع در PVP، بر انتخاب گونه های مشابه مورد استفاده در بررسی PVP، یا آزمون DUS فشار قرار داده است. چنین وضعیتی باعث می شود که روش سنتی انتخاب انواع مشابه مبتنی بر کار دستی، دچار مشکل شود. در این مقاله به منظور بهبود دقت و بازده بررسی PVP و مرتب سازی همه انواع گونه های گیاهان ، سیستم اطلاعات تنوع دانش عمومی پیشنهاد شده است. چارچوب کاری، مدیریت، نگهداری و عملکرد این سیستم، معرفی شد و کاربرد این سیستم در انتخاب گونه های مشابه نیز در این مقاله نشان داده شده است. بر اساس این سیستم، انتخاب گونه های مشابه را می توان مستقل از قضاوت ذهنی بررسی کنندگان PVP ،استاندارد سازی و ساده سازی کرد. اطلاعات انواع گیاهان را نیز می توان به صورت موفق مدیریت کرد.

چکیده لاتین

PVP (Plant Variety Protection) has been playing an increasingly important role in social development, and it has attracted great attentions worldwide. The rapid growth in PVP has placed mounting pressure on the selection of similar varieties used in PVP examination, or DUS test. Such situation makes the traditional way of similar variety selection relying on manual work in trouble. Information System of Varieties of Common Knowledge was proposed in this paper with the aim of improving the accuracy and efficiency of PVP examination and sorting out all kinds of information of plant varieties. The framework, management, maintenance and function of this System was introduced, and the application of this System in the selection of similar varieties was also illustrated in this paper. Based on this System, selection of similar varieties can be standardized, simplified, and independent of subjective judgment from PVP examiners. The information of plant varieties can be managed as well.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید