قیمت: 15,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

نرخ بهره انتقالی در اروپا و آمریکا: سیاست های پولی پس از بحران مالی

نام لاتین

Interest rate pass-through in Europe and the US: Monetary policy after the financial crisis

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2010
کد 1565
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 17
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect

چکیده فارسی

ما مکانیسم انتقال نرخ بهره در منطقه اروپا و ایالات متحده آمریکا را بررسی کردیم و در مورد این موضوع در پرتو تنش های اخیر بازار مالی بحث کردیم. برای یک سیاست پولی کارآمد، هر گونه تغییر در نرخ بهره بانک مرکزی به معنی منتقل شدن نرخ بهره جزئی می باشد ، در نهایت بر مصرف کننده و نرخ وام کسب و کار تاثیر می گذارد و در نتیجه تقاضای داخلی و خروجی را جمع می کند. روش GETS جداشده ای به کار گرفته شده است، که به ما اجازه می دهد اهمیت نسبی بانک مرکزی و نرخ های بازار پول را به عنوان متغیرهای سیاست خودرو در دو سیستم بانکی معلوم کنیم. نتایج تجربی ما برای دو سیستم بانکی نسبتا ترکیب شده هستند تا جایی که آن به انتقال عبوری و تمامیت مربوط است. ما همچنین به درس های آموخته شده قبل و بعد از فروپاشی نظام پولی و مالی در هر دو طرف اقیانوس اطلس اشاره کردیم. ما باور داریم که این مطالعه دارای بینش سیاست جالب است و پیشنهادات سیاست های خاصی را فراهم می کند، که ممکن است برای مقامات نظارتی در تلاش آن ها برای نظارت و تقویت اثربخشی سیاست پولی مفید باشد.

چکیده لاتین

We examine the interest rate transmission mechanism for the Eurozone and the USA and discuss this issue in the light of the recent financial market tensions. For an efficient monetary policy, any change in the central bank policy rate is meant to be transmitted to retail interest rates, ultimately influencing consumer and business lending rates and therefore aggregate domestic demand and output. The disaggregated GETS methodology is employed, which allows us to reveal the relative importance of the central bank and money market rates as policy vehicle variables in the two banking systems. Our empirical results for the two banking systems are rather mixed as far as it concerns the pass-through transmission and completeness. We also refer to the lessons learned prior to and after the collapse of the monetary and financial system on both sides of the Atlantic. We believe that this study has interesting policy insights and provides certain policy suggestions, which might be useful for the regulatory authorities in their attempt to monitor and reinforce monetary policy effectiveness.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید