قیمت: 12,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

تغییرات غلظت اوزون در مجاورت خطوط انتقال فشار قوی

نام لاتین

OZONE CONCENTRATION VARIATIONS NEAR HIGH-VOLTAGE TRANSMISSION LINES

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2009
کد 1535
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 12
اصل مقاله لاتین رایگان است
نام مجله JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT

چکیده فارسی

تغییرات و پراکندگی غلظت اوزون در ناحیه ی خطوط انتقال فشار قوی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی تغییرات غلظت اوزون با استفاده از دو روش انجام شده است : با استفاده از یک آنالیزور و با نمونه گیر های غیر فعال . صافی شیشه ای فیبری نصب شده در یک نمونه گیر غیر فعال کار عمل جمع کننده را به عهده داشتند. این صافی با 1و2 دی (4 - پیریدیل) اتیلن و محلول اسید استیک بارور شده است. تاثیر پارامترهای هواسنجی بر اثربخشی نمونه گیر غیر فعال و تغییر غلظت اوزون مرود بحث قرار می گیرد. این پارامترها می توانند موجب افزایش یا کاهش مقدار واقعی غلظت در مقایسه با غلظت به دست آمده با آنالیزور اوزون دائما در حال عمل شوند. غلظت اوزون در نزدیکی خطوط انتقال فشار قوی از 10 تا 51ppb متغیر بوده و در طول کل آزمایش غلظت زمینه از 3 تا 50ppb متغیر بوده است. در بازه ی زمانی آزمایش غلظت های متوسط در مجاورت خطوط 28.1 و غلظت زمینه 27.5 بوده است. جهت باد از مکان زمینه با طرف خطوط انتقال فشار قوی در طول آزمایش جهت غالبی بود. نتایج به دست آمده با روش های مختلف تطابق مناسبی با هم دارند ، اختلاف بین غلظت های اوزون برای نمونه های انفرادی 1 تا 24% بود.

چکیده لاتین

Changes and distribution of ozone concentration in the area of high-voltage transmission lines were investigated. The investigation on ozone concentration changes was performed with application of two methods: by using an ozone analyser and by passive samplers. The role of an accumulating element was performed by a glass-fiber filter installed in a passive sampler. It was impregnated with a 1.2-di(4-pyridyl)ethylene and acetate acid solution. The impact of meteorological parameters on the passive sampler efficiency and ozone concentration variation is discussed. These parameters can increase or decrease the real concentration value in comparison with the concentration obtained by colocated continuously running ozone analyser. Ozone concentration near high-voltage lines varied from 10 to 51 ppb, and “background” ozone concentration changed from 3 to 50 ppb during the investigation period. The average concentrations were 28.1 and 27.5 ppb near the lines and “background” during the whole experiment period. The wind direction from “background” location to the high-voltage lines prevailed during the experiment. The obtained results by different meth- ods demonstrated good agreement; the difference between ozone concentrations was from 1 to 24% for individual cases.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید