قیمت: 12,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

تاثیر خطوط انتقال ولتاژ قوی بر غلظت آلودگی در مناطق غیر شهری

نام لاتین

INFLUENCE OF HIGH-VOLTAGE TRANSMISSION LINES ON POLLUTANT CONCENTRATION IN NONURBANIZED AREAS

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2008
کد 1534
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 9
اصل مقاله لاتین رایگان است
نام مجله Lithuanian Journal of Physics

چکیده فارسی

انواع مختلف غلظت ذرات اوزون و اورسل به عنوان آلاینده های احتمالی در مجاورت خطوط انتقال ولتاژ قوی در اینجا ارائه و بحث می شوند. غلظت های اوزون و ذرات اورسل (D > 0.4um) و پارامترهای هواسنجی در نزدیکی دو خط انتقال ولتاژ قوی 330kV و در مکان زمینه ای به فاصله ی 220 متر از خطوط انتقال مورد بررسی قرار گرفتند. در حین این بررسی غلظت متوسط اوزون نزدیک به خطوط فشار قوی بیش تر از غلظت زمینه ای بود و میزان غلظت لحظه ای اوزون در موارد جداگانه بالاتر از 38% بود به خصوص در هنگام شب. تاثیر پارامترهای هواسنجی بر تغییرات غلظت اوزون مورد بحش قرار می گیرد و این گونه تصور می شود که رطوبت نسبی ، سرعت باد و جهت آن مهمترین عوامل تاثیر گذار بر افزایش غلظت اوزون در اطراف خطوط انتقال در نواحی غیر شهری به شمار می روند. آنالیز داده های غلظت عددی ذره ی اورسل نشان می دهد که خطوط فشار قوی منبع ذرات اورسل در نواحی مورد آزمایش نبودند.

چکیده لاتین

The variations of ozone and aerosol particles as possible pollutants in the vicinity of high-voltage transmission lines are presented and discussed. The ozone, aerosol particle (D > 0.4 ¹m) number concentrations and meteorological parameters near two high-voltage 330 kV transmission lines and at the “background” site at the 220 m distance from the lines were investigated. During the investigation period the average ozone concentration close to high-voltage lines was higher than the “background” concentration and the instantaneous ozone concentration level was higher by 38% in separate cases, especially during the nighttime. The inuence of meteorological parameters on the ozone concentration variation is discussed and it is determined that the relative humidity, wind speed and direction were the most important parameters causing the ozone concentration increase in the surroundings of transmission lines in nonurbanized areas. The analysis of aerosol particle number concentration data showed that the high-voltage lines were not the source of aerosol particles in the area of the experiment.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید