قیمت: 20,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

بازدارندگی MTOR ایجاد صرع، حملات بیماری و رفتار افسردگی را در یک مدل ژنتیکی موش صحرایی بدون بیماری صرع تعدیل و تنظیم می کند

نام لاتین

mTOR inhibition modulates epileptogenesis, seizures and depressive behavior in a genetic rat model of absence epilepsy

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2013
کد 1530
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 37
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع SciVerse ScienceDirect
نام مجله Neuropharmacology

چکیده فارسی

اعتقاد بر این است که چندین مسیر علامت گذاری شده در فرآیند بیماری صرع وجود دارد که تغییرات پی در پی را در مغز که باعث بوجود آمدن صرع می شود ، موجب می شود. اعتقاد بر این است که در فرآیند بیماری صرع چندین مسیر مشخص وجود دارد که تغییرات پی در پی بوجود آورنده این بیماری را در مغز موجب می شود. Rapamycin MTOR پستاندار هدف یک عامل کنیاسی(عاملی که می تواند آنزیم غیر فعال را به فعال تبدیل کند) Serine/Threonine است که در مغز عمل فیزیولوژی مهم مانند رشد عصبی و اثرپذیری سیناپسی را تنظیم می کند و همچنین به نظر می آید که در بسیاری از آسیب شناسی ها(pathology) از جمله بی نظمی های صرعی و روانپزشکی دخیل است. کار قبلی در مدل های حیوانی در هر دو صرع تشنجی متمرکز اکتسابی و ژنتیکی ، اشاره به این می کندکه تنظیم کننده های مسیر علامت گذاری شده MTOR ممکن است تاثیرات سودمند حفاظت عصبی و ضد بیماری زایی داشته باشند. از این رو ما برای بار اول تاثیر بعضی از برنامه ریزی های درمانی (یعنی early Chronic(وخامت زودرس، Sub-Cronic و حاد) را با بازدارندگی ویژه راپامایسین MTOR در نبود حمله های گسترده و پارامترهای حمله ایی آمینواسیدی و به همان اندازه رفتارهای افسردگی آور در موش های WAG/RIJ ، یک مدل ژنتیکی بدون صرع ،مولد بیماری صرع و combordity افسردگی متعادل مورد بررسی قرار دادیم.

چکیده لاتین

Several signaling pathways are believed to be involved in the epileptogenic process that triggers the subsequent changes in the brain causing epilepsy. The mammalian target of rapamycin (mTOR) is a serine/threonine kinase that in the brain, regulates several important physiological functions such as neuronal development and synaptic plasticity, and also seems to be involved in many pathologies, including epilepsy and psychiatric disorders. Previous work in animal models of both genetic and acquired generalized convulsive epilepsies, has suggested that modulators of the mTOR signaling pathway may have beneficial neuroprotective and antiepileptogenic effects. Here, we investigated for the first time, the effect of some treatment schedules (i.e. early chronic, sub-chronic and acute) with the specific mTOR inhibitor rapamycin, on the development of absence seizures and seizure parameters as well as depressive-like behavior in WAG/Rij rats, a genetic model of absence epilepsy, epileptogenesis and mild-depression comorbidity. In addition, we studied the possible interaction between rapamycin treatment and the effects of bacterial lipopolysaccharide (LPS) endotoxin administration, which is known to aggravate absence seizures through generation of increased neuroinflammatory responses. We found that rapamycin (early chronic treatment for 17 weeks, starting at P45) exhibited clear antiepileptogenic properties also in this animal epilepsy model; however, this effect was accompanied by unexpected prodepressant effects. Both acute and sub-chronic (7 day) treatments also had anti-absence properties, but the sub-chronic treatment produced contrasting antidepressant properties in the WAG/Rij rats that were not seen in control Wistar rats. The rapamycin/LPS co-administration studies showed that rapamycin blocked or prevented the LPS-dependent increase in absence seizures, suggesting an antiinflammatory-like protective action.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید