قیمت: 16,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

الکترواکسیداسیون اتیلن گلیکول بر روی آلیاژ آمورف نانو متخلخل تیتانیوم-مس

نام لاتین

Electro-oxidation of ethylene glycol on nanoporous Ti – Cu amorphous alloy

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2011
کد 1496
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 14
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع SciVerse ScienceDirect
نام مجله Electrochimica Acta

چکیده فارسی

این کار در رابطه با الکترواکسیداسیون اتیلن گلیکول(EG) روی کاتالیست ساختار نانومتخلخل تهیه شده از آلیاژ آمورف تیتانیوم-مس می باشد. میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) برای شناسایی کاتالیست های نانو متخلخل استفاده شد. فعالیت الکتروکاتالیتیکی در محیط های اسیدی و قلیایی توسط ولتامتری چرخه ای (CV) ، کرونوآمپرومتری (CA) و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که آلیاژ آمورف نانومتخلخل تیتانیوم-مس فعالیت الکتروکاتالیتیکی آشکاری را از نظر جریان اکسایش بالاتر در منحنی های CV و CA در مقایسه با آلیاژ آمورف تیتانیوم-مس خام به نمایش گذاشته است. الکترواکسیداسیون EG در محیط قلیایی آسان تر از محیط اسیدی انجام می گیرد . در محیط اسیدی گرما، فعالیت الکتروکاتالیتیکی کاتالیست نانومتخلخل را بهبود می بخشد. در محیط قلیایی، گرما نقش افزایشی در پتانسیل زیر 0.1 ولت و نقش کاهشی در پتانسیل های بالای 0.1 ولت دارد. مکانیسم الکترواکسیداسیون احتمالی EG نیز مورد بحث قرار گرفت.

چکیده لاتین

This work describes ethylene glycol (EG) electro-oxidation over nanoporous structure catalyst prepared by dealloying Ti–Cu amorphous alloy. Scanning electron microscopy (SEM) was used to characterize nanoporous catalysts. Electrocatalytic performances in acid and alkaline mediums were measured by cyclic voltammetry (CV), chronoamperometry (CA) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The results showed that nanoporous Ti–Cu amorphous alloy exhibited apparent electrocatalytic ability in terms of higher oxidation current in CV and CA curves comparing to raw Ti–Cu amorphous alloy. Electrooxidation of EG took place more easily in alkaline medium than that in acid medium. In acid medium, heat treatment improved the electrocatalytic activity of nanoporous catalyst. In alkaline medium, heat treatment played an enhancing role below 0.1 V and a depressing role above 0.1 V. Possible electrooxidation mechanism of EG was also discussed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید