قیمت: 17,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

اکسیداسیون الکترو کاتالیک اتیلن گلیکول در نانوکاتالیست های دو فلزی پالادیوم (PdSn و PdNi) بر روی نانولوله های کربن چند دیواره عامل دار شده با سولفونات

نام لاتین

Electrocatalytic oxidation of ethylene glycol at palladium-bimetallic nanocatalysts (PdSn and PdNi) supported on sulfonate-functionalised multi-walled carbon nanotubes

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2012
کد 1495
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 12
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع SciVerse ScienceDirect
نام مجله Journal of Electroanalytical Chemistry

چکیده فارسی

اکسیداسیون الکترو کاتالیک اتیلن گلیکول (EG) درمحیط قلیایی با استفاده از کاتالیست های دو فلزی بر پایه پالادیوم در مقیاس نانو (PdM ، که M= Ni و Sn) برروی نانولوله های کربن چند دیواره سولفوناته (SF-MWCNTs) مورد سنجش قرار گرفت. مخلوط دوفلزی (یعنی SF-MWCNT–PdSnmix و SF-MWCNT–PdNimix) الکتروکاتالیز بهتری درجهت اکسایش EG نسبت به SF-MWCNT–Pd نشان دادند. در پلت فرم SF-MWCNT–PdSnmix اکسایش اتیلن گلیکول درپتانسیل های نقطه شروع و پیک (قله) پایین تر ، تراکم بالاتر و سینتیک سریع تر نسبت به پلت فرم SF-MWCNT–PdNimix اتفاق افتاد. اکسیداسیون اتیلن گلیکول در پلت فرم SF-MWCNT–PdNimix پایدارتر از پلت فرم SF-MWCNT–PdSnmix می باشد. در واقع قلع(Sn) یک کوکاتالیست مناسب تری با پالادیوم در الکترواکسیداسیون اتیلن گلیکول می باشد.

چکیده لاتین

Electrocatalytic oxidation of ethylene glycol (EG) in alkaline medium using nano-scaled palladium-based bimetallic catalysts (PdM, where M = Ni and Sn) supported on sulfonated multi-walled carbon nanotubes (SF-MWCNTs) is compared. The bimetallic mixture (i.e., SF-MWCNT–PdSnmix and SF-MWCNT–PdNimix) showed better electrocatalysis towards EG oxidation than the SF-MWCNT–Pd. At the SF-MWCNT– PdSnmix platform, oxidation of EG occurred at lower onset and peak potentials, higher current density, and faster kinetics (lower impedance) than at the SF-MWCNT–PdNimix platform. EG oxidation at the SF-MWCNT–PdNimix is more stable than at the SF-MWCNT–PdSnmix. Indeed, Sn is a more favoured cocatalyst with Pd in EG electro-oxidation.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید