قیمت: 17,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

سياست موجودي براي يك آيتم با تورم تحميلي با قيمت خريد، قيمت فروش و ديماند با پرداخت بخشي فوري

نام لاتین

Inventory policy for an item with inflation induced purchasing price, selling price and demand with immediate part payment

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2012
کد 1467
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 20
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع SciVerse ScienceDirect
نام مجله Applied Mathematical Modelling

چکیده فارسی

در اين مقاله، سياست موجودي براي يك آيتم با تورم و قيمت فروش ارايه شده كه به تقاضاي تحت افقهاي برنامه ريزي تصادفي و مشخص با مجاز بودن يا نبودن كمبود وابسته است. بعلاوه مقدماتي براي 1) پرداخت بخشي فوري (متغير) براي خريداران عمده، 2) قرض گيري پول از منبع قرض دهنده پول جهت پرداخت بخشي فوري 3) گرفتن تخفيف در قيمت خريد و آسان گرفتن دوره اعتبار از خريدار عمده در مقابل افزايش پرداخت و 5) تاخير مجاز در پرداخت خريدار عمده، نيز وجود دارد. پرداخت به منبع در انتهاي دوره تجارت با نقدينگي جالب توجه ايجاد مي شود. برخلاف فرضيات بالا، مدل موجودي تحت افقهاي برنامه ريزي محدود (crisp) و تصادفي در ارتباط با نقطه نظر خريدار براي سود بيشتر فرمول سازي شده است. روش بهينه سازي غيرخطي – روش گراديان كاسته شده تعميم يافته (GRG) براي يافتن راه حلهاي بهينه و سودهاي ماكزيمم مربوط به آن براي مجموعه هاي مختلف داده هاي عددي موردنظر استفاده مي شود. چندين تحليل حساسيت ايجاد شده و بصورت گرافيكي نمايش داده شده است. بعنوان موارد ويژه،نتايج مدلهاي crisp و مورد بدون كمبود، از مدل stochastic و موردي با كمبودها بدست مي آيد.

چکیده لاتین

In this paper, an inventory policy for an item is presented with inflation and selling price dependent demand under deterministic and random planning horizons allowing and not allowing shortages. In addition, there is a provision for (i) an immediate part payment (variable) to the wholesaler, (ii) borrowing some money from money lending source for the immediate part payment, (iii) earning a discount on purchasing price and relaxation on credit period from the wholesaler against the advance payment and (iv) delay in payment for the rest allowed by wholesaler. The payment to the source is made at the end of the business period with some interest charged. Against the above conjectures, inventorymodels under the finite (crisp) and random planning horizons have been formulated with respect to the retailer’s point of view for maximum profit. The nonlinear optimization method – Generalized Reduced Gradient (GRG) method is used to find the optimal solutions and the corresponding maximum profits for the different sets of given numerical data. Some sensitivity analyses are made and presented graphically. As particular cases, the results of the crisp models and the case without shortages are obtained from those of the stochastic model and the case with shortages respectively.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید