قیمت: 20,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

بازآفرینی یا نوسازی؟ نظارت بر ورزش برای تهیه برنامه هایی برای زندانیان

نام لاتین

Recreation or rehabilitation? Managing sport for development programs with prison populations

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2015
کد 1351
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 23
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Sport Management Review

چکیده فارسی

مقررات ورزش و برنامه های بازآفرینی جهت زندانیان بر طبق سیستم زندان، فضائی منحصر به فرد را برای بررسی نقش ورزش در ایجاد تغییر اجتماعی را ایجاد می نماید. سه هدف اصلی برنامه های ورزشی زندان در تحقیق مشخص شده اند: سلامتی و تندرستی زندانی، توانبخشی زندانی، و نظارت بر زندانی. این مقاله چهار تحقیق موردی برنامه های ورزشی در زندانهای سراسر استرالیا را مطرح می نماید. مصاحبه های کیفی به منظور بررسی نتایج، طرح، و انتقال برنامه بر روی زندانیان انجام شدند. اما شرکت کنندگان در چهار تحقیق موردی اساسا شامل زندانیان مختلف از جمله (افراد مذکر، مؤنث، بومی، ناتوانان ذهنی، مردم عادی) و اماکن جغرافیائی مختلف می شدند، و گروهها ریشه های مختلفی داشتند. نتایج حاصل از زندانیان و زندانها به تمرکز بر روی بهداشت و سلامت زندانی و نظارت بر آن گرایش داشتند. به نظر می رسد که برنامه های ورزشی و بازآفرینی تأثیر مثبتی بر روی سلامت و رفتار زندانیان داشته باشند؛ اما، درجه تأثیر تلاشهای مرتبط با توانبخشی از طریق ورزش نامسلم باقی مانده اند.

چکیده لاتین

The provision of sport and recreation programs to inmates within the prison system provides a unique context to investigate the role of sport in enacting social change. Three main aims of prison-based sport programs have been identified in research: inmate health and wellbeing, inmate rehabilitation, and inmate management. This paper presents four case studies of sport programs in prisons across Australia. Inmates completed qualitative interviews in order to investigate program outcomes, design, and delivery. Although the participants in the four case studies came from substantially different prison populations (male, female, Indigenous, intellectual disability, general population) and geographic locations, there were key themes across the groups. Outcomes for both inmates and prisons tended to focus on inmate health and wellbeing and inmate management. Sport and recreation programs appeared to have a positive influence on inmates’ health and behaviour; however, the efficacy of rehabilitation efforts through sport remains uncertain.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید