قیمت: 18,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

اثر هشت هفته تمرین هوازی(ایروبیک) بر هورمونهای تیروئید در موش های ماده ی مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

نام لاتین

The effect of Eight Weeks Aerobic Exercise on thyroid hormones in female Rats with Polycystic Ovary Syndrome

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2014
کد 1350
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 9
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ijssjournal.com
نام مجله International Journal of Sport Studies

چکیده فارسی

هدف: سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)، شایع ترین اختلالات آندوکرین زنان در گروه سنی باروری به نظر می رسد همراه با تاثیر منفی اختلال عملکرد تیروئید می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر هشت هفته ورزش هوازی بر هورمونهای تیروئید در موش مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بود. مواد و روش ها: چهل موش صحرایی ماده نژاد ویستار (g20±180) تحت یک برنامه تمرین هوازی به مدت 8 هفته، قرار گرفتند. گروه آموزش با تردمیل جوندگان در شیب صفر درجه به مدت 60 دقیقه در روز، 5 روز در هفته، به مدت 8 هفته تمرین کرده اند. به منظور سازگاری در طول 1 هفته آزمایشی، موشهای صحرایی در تردمیل با سرعت 10 متر بر دقیقه به مدت 15 دقیقه دویدند. در طول هفته دوم و سوم آزمایشی، سرعت و مدت زمان مرحله به مرحله افزایش یافت تا جایی که حیوانات به مدت 60 دقیقه در روز می دویدند. از آزمون نمونه برداری t و آنالیز یک طرفه واریانس (ANOVA) برای تعیین تفاوت در یک پارامتر در میان گروه استفاده شد. سطح معنی دار 005/0 بود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که میزان TSH بین گروه کم شدت (LIG) و گروه با شدت متوسط (MIG) نمایان نبود با وجود آن که در گروه MIG مقدارش زیاد بود. همچنین MIG کاهش شایانی از مقدار TSH نسبت به CON داشت (00/0 > P). همچنین مقدار زیادی از T3 در میان LIG و MIG دیده نشد، با این که مقدار T3 در MIG در مقایسه با CON بیشتر است. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که برنامه تمرینات هوازی با شدت و مدت های مختلف هورمونهای تیروئید در موشهای صحرایی مبتلا به PCOS را بهبود می بخشد.

چکیده لاتین

Purpose: Polycystic ovarian syndrome (PCOS), the most common endocrinopathy of women in the reproductive age group seems to be adversely affected by associated thyroid dysfunction. The purpose of this study was to examine the effect of eight weeks aerobic exercise on thyroid hormones in rats with polycystic ovary syndrome. Materials and Methods: Forty, adult female Wistar rats (180±20g) underwent an 8-week aerobic training program. The training group was exercised on a rodent motor-driven treadmill at a 0◦ slope for 60 min/day, 5days/wk for 8 wk. During the 1st wk of training the rats ran at treadmill by speed of 10 m/min for 15 min for adaptation. During the 2nd and 3rd wk of training the speed and duration increased step by step until the animals ran for 60 min/day. Paired-sample T tests and one-way analysis of variance (ANOVA) were performed to determine the differences in a parameter among the groups. Significant level was 0.05. Results: The results show that TSH was not significant between Low intensity group (LIG) and Medium intensity group (MIG) although it was higher in MIG group. Also MIG had significant reduction of TSH compared to CON (P<0.00). Also there was no observed significance in T3 between LIG and MIG although mean level of T3 was higher in MIG comparing to CON. Conclusions: The present study showed that the aerobic training program with different intensity and duration improves thyroid hormones in rats with PCOS.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاه ها
دیدگاهی بنویسید