قیمت: 18,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

اطلاعات دولت هر سه ماهه یکبار سیاست گذاری 2.0 : از تئوری تا تمرین

نام لاتین

Government Information Quarterly Policy making 2.0: From theory to practice

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2013
کد 1003
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 31
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع Sciencedirect
نام مجله Government Information Quarterly

چکیده فارسی

کارگذاری های دولت تدریجا از ساده تر به ماهرانه تر و تمرینات پیچیده کاربرد رسانه اجتماعی که با نوآوری مهمی در سطح تکنولوژیکی، سیاسی و سازمانی دسته بندی شده اند، حرکت می کنند. این مقاله تمایل دارد دو سهم برای سخنرانی جاری درباره چنین شیوه های پیشرفته در بهره برداری رسانه اجتماعی فراهم کند. اولی ماهیت کاربردی است و باید با ارزیابی پتانسیل و چالش های متمرکز شیوه سکوی متقاطع برای رسانه اجتماعی با کارگذاری های دولت در فرایندهای سیاست گذاری انجام شود. دومین سهم ماهیت تئوریکی است و شامل گسترش چهارچوب چند بعدی برای ارزیابی یکپارچه چنین تمرینات پیشرفته ای از بهره کشی رسانه اجتماعی در سیاست گذاری عمومی از چشم انداز تکنولوژیکی، سیاسی و سازمانی، ترسیم ساختارهای تئوریکی از حوزه های متفاوت می باشد. چهارچوب پیشنهادی برای ارزیابی یک رشته مشاوره رهبری در ایتالیا با استفاده از رسانه اجتماعی چندگانه و با در نظر گرفتن کاربرد مقیاس بزرگ برنامه در استفاده از ارتباطات از راه دور اداره می شود.

چکیده لاتین

Government agencies are graduallymoving from simpler towardsmore sophisticated and complex practices of social media use, which are characterized by important innovations at the technological, political and organizational level. This paper intends to provide two contributions to the current discourse about such advanced approaches to social media exploitation. The first is of practical nature and has to do with assessing the potential and the challenges of a centralized cross-platform approach to social media by government agencies in their policy making processes. The second contribution is of theoretical nature and consists in the development of a multi-dimensional framework for an integrated evaluation of such advanced practices of socialmedia exploitation in public policy making from technological, political and organizational perspectives, drawing from theoretical constructs from different domains.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید