قیمت: 18,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

مدل سازی ریاضی راکتور بلنکت لجن جریان بی هوازی داخلی در تصفیه فاضلاب خانگی

نام لاتین

Mathematical Modeling of Up flow Anaerobic Sludge Blanket Reactor in Domestic Wastewater Treatment

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2013
کد 1236
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 5
اصل مقاله لاتین رایگان است

چکیده فارسی

در این مقاله یک مدل پویا را برای توصیف و تشریح کافی ازراکتور بلنکت لجن Upflow بی هوازی (UASB) معرفی می کند. برخی از مدل های موجود از یک راکتور UASB به منظور اصلاح اشکالات آنهاو یک مدل جدید بهبود یافته با پیچیدگی کمتر و قابلیت اطمینان بیشتر در اینجا پیشنهاد و بحث شده اند. مدل توسعه یافته ترکیبی از دو مدل اخیر معرفی شده در سوئد است. بر اساس این مدل، یک مدل پیشروی UASB به صورت هیدرولیکی به سه محفظه با ادغام مدل جنبشی تقسیم شده است. شبیه سازی به منظور بررسی اعتبار مدل توسعه یافته نشان می دهد که تطابق خوبی با داده های تجربی در این زمینه وجود دارد. علاوه بر این، مدل توسعه یافته به نظر می رسد حساس به تغییرات پارامترهای هیدرولیکی و جنبشی از طریق تجزیه و تحلیل حساسیت باشد.

چکیده لاتین

This paper introduces a dynamic model to adequately describe an Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactor. Some available models of a UASB reactor are discussed in order to modify their drawbacks and propose a new improved model with less complexity and more reliability. The developed model is a combination of two recent models introduced in Sweden. According to this model, a UASB rector is divided hydraulically into three compartments with integration of a kinetic model. Simulations are performed to investigate the validity of the developed model which indicates a good agreement with experimental data. Moreover, the developed model appears to be sensitive to variation of hydraulic and kinetic parameters through sensitivity analysis.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید