قیمت: 11,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

حرکت مولکولی پلاستیک سازهای دی-(2-اتیل هگزیل) ادیپیت و استیل تریبیوتیل سیترات از سطح ماده غذائی روکش PVC به ایزواکتان: تأثیر پرتوافکنی گاما

نام لاتین

Migration of di-(2-ethylhexyl)adipate and acetyltributyl citrate plasticizers from food-grade PVC film into isooctane: Effect of gamma radiation

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2007
کد 1207
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 15
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Journal of Food Engineering

چکیده فارسی

تأثیر پرتوافکنی با گاما بر روی حرکت مولکولی پلاستیک سازهای و اسیتیل تریبیوتیل (ATBC) از روکش PVC به ماده مشابه غذائی ایزواکتان به عنوان تابع زمانی (48-0 ساعت) در دمای 20 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفته شد. روکش شفاف ارتجاعی PVC بر روی سطح ماده غذائی استفاده شده دارای و پلاستیک ساز پلیمری پلی ادیپیت میباشد. پرتوافکنی روکش ها در مقادیر 10، 5 و 25 با استفاده از منبع پرتوافکنی گاما انجام شد. تشخیص هر دو پلاستیک ساز با استفاده از شیوه مستقیم کروماتوگرافیک گاز انجام شد. هیچ پرتوافکنی حاصل از انتقال دو پلاستیک ساز پس از مقادیر جذب شده مشاهده نگردید. حرکت مولکولیDEHA بر خلاف ATBC به سرعت به ایزواکتان انجام شد. مقدار حرکات مولکولی ATBC در حالت متعادل تقریبا سه برابر کمتر از مقادیر مرتبط با DEHA بود. پرتوافکنی در مقادیر 10 و 25 تأثیر اندک اما از لحاظ آماری قابل توجهی بر روی حرکت مولکولی DEHA و ATBC به ایزواکتان داشته است. پرتوافکنی که موجب افزایش حرکت مولکولی ATBC شد به مقدار قابل توجه بیشتر از افزایش حرکت مولکولی مرتبط با DEHA بود. نتایج شرح داده شده در ارتباط با اتحادیه اروپا حدود بیشتری را برای حرکت مولکولی مشخص DEHA (18 میلی گرم/لیتر) مطرح نمودند. ضرایب انتشاری هر دو پلاستیک ساز محاسبه شدند، و تفاوتهایی را بین نمونه های پرتوافکنی شده و تحت کنترل نشان دادند.

چکیده لاتین

The effect of gamma radiation on the migration of both di-(2-ethylhexyl)adipate (DEHA) and acetyltributyl citrate (ATBC) plasticizers from PVC film into the food simulant isooctane was studied as a function of time (0–48 h) at 20 C. Food-grade PVC cling-film used contained 5.3% (w/w) DEHA, 3.0% (w/w) ATBC and polyadipate polymeric plasticizer. Irradiation of the films was carried out at doses of 5, 10 and 25 kGy using a [60Co] gamma-radiation source. Determination of both plasticizers was performed using a direct gas chromatographic method. No radiation-induced transformation of the two plasticizers was observed after absorbed doses of 5–25 kGy. DEHA migrated rapidly into isooctane in contrast with ATBC. ATBC migrating amounts at equilibrium were approximately three times lower than the corresponding amounts of DEHA. Irradiation at doses 10 and 25 kGy had a small but statistically significant (P < 0.05) effect on the migration of both DEHA and ATBC into isooctane. Migration amount increased with increasing irradiation dose and contact time. The irradiation-induced increase of ATBC migration was significantly higher than the corresponding increase of DEHA migration. Results are discussed in relation to EU proposed upper limit for DEHA specific migration (18 mg/L). Diffusion coefficients for both plasticizers calculated, showed differences between irradiated and control samples.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید