قیمت: 20,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

حذف داده ها برای ترکیب تعیین فرکانس رادیویی و شبکه ی سنسور بی سیم

نام لاتین

Data Cleaning for RFID and WSN Integration

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2014
کد 1131
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 21
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع IEEE
نام مجله IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS

چکیده فارسی

محیطهای تولیدی امروزی خیلی فعال و متلاطم هستند. سیستم های سنتی اطلاعات سازمانی بیشتر بر اساس ساختارهای سلسله مراتبی به کار برده شده اند که برای تطبیق تغییرات و عدم قطعیت¬های به طور فوری غیرقابل انعطاف هستند. سیستم های اطلاعات سازمانی نسل بعدی باید قابل انعطاف و قابل تطبیق برای تطابق تغییرات بدون تأخیرات مهم زمانی باشد. این برای یک سیستم اطلاعات سازمانی برای دست یافتن به داده های بلادرنگ و فوری از محیط تولیدی توزیع شده و فعال برای تصمیم گیری مهم و ضروری است. سیستم های شبکه های سنسور بی سیم (WSNs) و تعیین فرکانس رادیویی (RFID) یک زیربنای عالی را برای اکتساب داده ها، توزیع و پردازش آنها فراهم می کنند. در این مقاله، برخی از چالش های اصلی مربوط به تکنولوژی های ترکیب تعیین فرکانس رادیویی و شبکه ی سنسور بی سیم بحث و بررسی می شوند. ساخت سیستم 5لایه ای برای دستیابی به عملکرد همکاری کننده مطرح شده است. برای ترکیب تعیین فرکانس رادیویی و شبکه ی سنسور بی سیم ، یکی از مسائل مهم، کارآیی پایین ارتباط به دلیل داده های اضافی و تکراری است هنگامی که داده های تکراری مصرف انرژی را افزایش می دهد و باعث تأخیر زمانی می شود. برای بررسی این مورد، الگوریتم(روش) حذف داده های تقویت شده مطرح شده است؛ امکان اجرا و کارآیی آن از طریق شبیه سازی و مقایسه با روش منتشرشده بررسی شده اند. برای توضیح ظرفیت ساختار توسعه یافته و روش جدید حذف داده ها، کاربرد آنها در مدیریت ذخیره ی ورودی های آزاد بحث و بررسی شده است.

چکیده لاتین

Today’s manufacturing environments are very dynamic and turbulent. Traditional enterprise information systems (EISs) have mostly been implemented upon hierarchical architectures, which are inflexible to adapt changes and uncertainties promptly. Next-generation EISs must be agile and adaptable to accommodate changes without significant time delays. It is essential for an EIS to obtain real-time data from the distributed and dynamic manufacturing environment for decision making. Wireless sensor networks (WSNs) and radio-frequency identification (RFID) systems provide an excellent infrastructure for data acquisition, distribution, and processing. In this paper, some key challenges related to the integration of WSN and RFID technologies are discussed. A five-layer system architecture has been proposed to achieve synergistic performance. For the integration of WSN and RFID, one of the critical issues is the low efficiency of communication due to redundant data as redundant data increases energy consumption and causes time delay. To address it, an improved data cleaning algorithm has been proposed; its feasibility and effectiveness have been verified via simulation and a comparison with a published algorithm. To illustrate the capacity of the developed architecture and new data cleaning algorithm, their application in relief supplies storage management has been discussed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید