قیمت: 15,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

تاثیر فیلمهای نازک مسی به عنوان الکترود بر روی تجزیه الکتریکی DCدر حضور آرگون و هوا

نام لاتین

Influence of copper thin film as an electrode on the DC electrical breakdown in the presence of Ar and air

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2012
کد 1130
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 8
اصل مقاله لاتین رایگان است
نام مجله THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL APPLIED PHYSICS

چکیده فارسی

تجزیه الکتریکی در فشار پایین در گاز ارگون و هوا با استفاده از فیلمهای نازک مسی به عنوان الکترود مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. یک کاتد خاص از فیلم نازک مسی که توسط سیستم پاشش مغناطیسی به منظور ایجاد تجزیه الکتریکی بین الکترودها می باشد بر روی شیشه ته نشین شده است. در سمت چپ منحنی Paschen و فاکتور یونیزاسیون ηو ضریب گسیل الکترون γبا توجه به تنوع کاهش میدانهای الکتریکی برای آرگون و هوا با ورقه های نازک با ضخامتهای مختلف بدست امد. این نتیجه بدست امد که کاهش ضخامت ورقه ها به عنوان الکترود منجر به کاهش ولتاژ و تقویت گسیلهای الکترون می شود. علاوه بر این تاثیر نوع گاز بر روی ویژگیهای شکست در ضخامت الکترود نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده لاتین

Electrical breakdown for low pressure argon gas and air, using copper thin films as the electrodes, was investigated. A specially designed cathode was built from copper thin film deposited on glass by a magnetron sputtering system creating the breakdown between those electrodes. The left side of Paschen’s curve and ionization coefficient η as well as the effective electron emission coefficient γ was obtained with respect to the variation of reduced electric fields for argon gas and air for different thin films thicknesses. It is concluded that reducing the thin film thickness as an electrode leads to a decrease of breakdown voltage and amplifying secondary electron emission. In addition, the influence of the gas type on dependence of breakdown characteristics on the electrode thickness was investigated.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید