قیمت: 17,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

نانومایعات مغناطیسی پایه هیدروکسید آهنی استفاده شده در کاربردهای دمای بالا

نام لاتین

Ferrite-based magnetic nanofluids used in hyperthermia applications

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2012
کد 1091
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 9
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع SciVerse ScienceDirect
نام مجله Journal of Magnetism and Magnetic Materials

چکیده فارسی

مایعات اکسیدآهن مغناطیسی (نانومایعات مغناطیسی) توجه خاصی را به دلیل کاربردهای بیومدیکال متفاوت شان به خود جلب کرده اند، منانند انتقال دارو و درمان بیش گرمایی برای سرطان. کاربردهای بیولوژیکی یک سری الزامات خاص را مطرح کرده است. برای مثال، مایعات اکسیدآهن شناخته شده، نامطلوب شده اند چون اتم های اهن انها به صورت ضعیفی از هموگلوبین قابل تمایزند. یک راه حل مجاب کننده برای استفاده از اکسیدهای آهن ترکبی ... بر حسب ویژگیهای مختلفی مغناطیسی مطرح شده است. این اکسیدهای اهن توجه خاصی را جلب کرده اند چون صرفه جویی زمانی ایجاد می کنند و چون سمیت درونی انها کم است، به راحتی ترکیب می شوند، ثبات فیزیکی و شیمیایی دارند و ویژگیهای مغناطیسی مناسب دارا می باشند. بر اساس اهمیت ذرات هیدروکسید اهن در مایعات آهنی برای درمان بیش گرمایی، این مقاله خلاصه ای از مفاهیم فیزیکی مایعات اهنی، اصل بیش گرمایی، ویژگیهای مغناطیسی و روشهای ترکیب هیدروکسی های اهن با اندازه نانو ارائه می کند.

چکیده لاتین

Magnetic ferrofluids (magnetic nanofluids) have received special attention due to their various biomedical applications such as drug delivery and hyperthermia treatment for cancer. The biological applications impose some special requirements. For example, the well-known iron oxide ferrofluids become undesirable because their iron atoms are poorly distinguishable from those of hemoglobin. A conceivable solution is to use mixed-ferrites (MFe 2 O where M¼Co, Mn, Ni, Zn) to have a range of magnetic properties. These ferrites have attracted special attention because they save time, and because of their low inherent toxicity, ease of synthesis, physical and chemical stabilities and suitable magnetic properties. Based on the importance of ferrite particles in ferrofluids for hyperthermia treatment, this paper gives a summary on the physical concepts of ferrofluids, hyperthermia principal, magnetic properties and synthesis methods of nanosized ferrites

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید