قیمت: 19,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

مطالعه ي تجربی ذوب و انجماد PCM در یک لوله ي سه تایی مبدل حرارتی با پره

نام لاتین

Experimental study of melting and solidification of PCM in a triplextube heat exchanger with fins

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2014
کد 1068
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 17
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Energy and Buildings

چکیده فارسی

ذخیره سازی انرژی گرمایی بهره وری را بهبود داده و عدم تطابق بین عرضه ي انرژی و تقاضای برنامه های انرژی حرارتی خورشیدی را حذف ميكند. در میان انواع مختلف ذخیره سازی انرژی حرارتی، ذخیره سازی انرژی حرارتی تغییر فاز مواد (PCM) کارآیی و قابلیت اعتماد بالايي با توجه به ظرفیت ذخیره سازی زياد و انرژی حرارتی تقریبا ثابت نمایش مي دهد. کار حاضر استفاده از یک مبدل حرارتی سه لوله اي با باله های داخلی خارجی به عنوان ذخیره ساز انرژی حرارتی را به طور تجربی بررسی مي كند. آزمایش روند شارژ PCM را تحت مایع انتقال حرارت دمای ورودی ثابت و غیر ثابت (HTF) و تاثیر میزان شارش جرم در ذوب PCM را مورد بررسی قرار داد. روند انجماد PCM در ميزان مختلف جریان توده نیز مورد بررسی قرار گرفت، و تغییرات دمای PCM در جهت های شعاعی و زاویه اي تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که درجه ي حرارت ورودی HTF نفوذ بیشتري از ميزان شارش جرمی HTF در این فرآیند ذوب PCM دارد. زمان شارژ به 58٪ برای شارش جرمی HTF و 86٪ برای دمای ورودی HTF کاهش می یابد.

چکیده لاتین

Thermal energy storage improves the efficiency and eliminates the mismatch between the energy sup-ply and energy demand of solar thermal energy applications. Among the different types of thermalenergy storage, a phase change material (PCM) thermal energy storage exhibits superior efficiency anddependability due to its high storage capacity and nearly constant thermal energy. The present workexperimentally investigates the use of a triplex tube heat exchanger with internal–external fins as ther-mal energy storage. The experiment examined the PCM charging process under steady and non-steadyheat transfer fluid (HTF) inlet temperature and the influence of the mass flow rates on the PCM melt-ing. The PCM solidification process under different mass flow rates was also investigated, and the PCMtemperature gradients in the radial and angular directions were analyzed. The results indicated that theHTF inlet temperature has more influence on the PCM melting process than the HTF mass flow rate. Thecharging time is reduced to 58% for HTF mass flow rate and 86% for HTF inlet temperature.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید