قیمت: 18,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

بهبود انتقال حرارت برای ذوب PCM در لوله سه تایی با باله های داخلی- خارجی

نام لاتین

Enhance heat transfer for PCM melting in triplex tube with internal–external fins

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2013
کد 1066
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 19
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع SciVerse ScienceDirect
نام مجله Energy Conversion and Management

چکیده فارسی

ذخیره سازی انرژی حرارتی برای از بین بردن اختلاف بین عرضه و تقاضای انرژی و همچنین برای بهبود بهره وری سیستم های انرژی خورشیدی مهم است. این مطالعه به بررسی عددی فرایند ذوب کردن در یک مبدل حرارتی لوله سه تایی با مواد تغییر فاز (PCM) RT82می پردازد. یک مدل عددی دو بعدی با استفاده از نرم افزار فلوئنت 6.3.26 توسعه یافته است. سه روش حرارت دادن برای ذوب شدن PCM از لوله در داخل لوله خارج، و هر دو لوله استفاده شده است. تکنیک های افزایش باله داخلی، خارجی و بین نهایی- خارجی برای بهبود انتقال حرارت بین PCM و انتقال حرارت سیال مورد مطالعه قرار گرفتند. روش های بهبود با حرارت در داخل لوله، گرمایش لوله ی خارج، هر دو حرارت لوله و همچنین لوله شعاع باله و داخلی پره دار انجام شد. اثر طول باله در تکنیک های بهبود مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از یک مبدل حرارتی لوله سه تایی با باله های خارجی -درونی ، نتایج پیش بینیشده نشان داد که زمان ذوب شدن به 43.3٪ در لوله سه تایی بدون پره کاهش می یابد. آزمایش برای تعیین اعتبار مدل ارائه شده انجام شد. نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی مطابقت دارد.

چکیده لاتین

Thermal energy storage is critical for eliminating the discrepancy between energy supply and demand as well as for improving the efficiency of solar energy systems. This study numerically investigates the melting process in a triplex-tube heat exchanger with phase-change material (PCM) RT82. A two-dimensional numerical model is developed using the Fluent 6.3.26 software program. Three heating methods were used to melt the PCM from the inside tube, outside tube, and both tubes. Internal, external, and internal– external fin enhancement techniques were studied to improve the heat transfer between the PCM and heat transfer fluid. Enhancement techniques were compared with the inside tube heating, outside tube heating, both tube heating as well as the finned and internally finned tube. The effects of fin length on the enhancement techniques were investigated. Using a triplex-tube heat exchanger with internal– external fins, predicted results indicated that melting time is reduced to 43.3% in the triplex tube without fins. Experiments were conducted to validate the proposed model. Simulated results correspond with the experimental results.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید