قیمت: 14,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

تاثیر اجرای آمیزه بازاریابی سبز بر شرکت های صنایع شیمیایی در سه کشور عربی واقع در آسیای غربی با ارائه تصویر ذهنی از مصرف کننده

نام لاتین

The influence of applying green marketing mix by chemical industries companies in three Arab States in West Asia on consumer's mental image

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2011
کد 1041
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 10
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ijbssnet
نام مجله International Journal of Business and Social Science

چکیده فارسی

هدف از این مقاله با انگیزه جستجو در مورد تاثیرات اجرای عناصر آمیزه بازاریابی سبز (محصول، قیمت گذاری، توزیع و گسترش) است که در شرکت های صنایع شیمیایی و در سه کشور آسیای غربی با تصویر ذهنی مصرف کننده همگام می شود. همانطور که یافتن این موارد با اجرای عناصر آمیزه بازاریابی سبز در شرکت های صنایع شیمیایی متفاوت است و تصویر ذهنی مصرف کننده بر اساس کشور، جنسیت، سن، تحصیلات و درآمد ارائه می گردد. طراحی این نوع تحقیق با توصیف شرایط کمی در طبیعت همراه می شود. جمعیت در این مقاله به شهروندان در سه کشور عربی در غرب آسیا (اردن، کویت و سوریه) اشاره دارد که سه نوع مختلف اقتصادی را نشان می دهد، اقتصاد آزاد، اقتصاد آزادی که در اصل به نفت وابسته است و اقتصاد سوسیالیستی. مثال های معمولی از این نوع با (450) مشتری که از (150 کشور) انتخاب شده بودند. بررسی آماری نشان داد که اجرای عناصر آمیزه بازاریابی سبز در شرکت های صنایع شیمیایی و کل کشورها با تصویر ذهنی خوب برای مصرف کننده همراه می شود.

چکیده لاتین

The purpose this study aims at investigating the influence of applying green marketing elements mix (product, pricing, distribution and promotion) by chemical industries companies in three countries in West Asia on consumer's mental image. As well as, to find out if there are differences in applying green marketing mix elements by chemical industries companies on consumer's mental image according to country, gender, age ,educational level and income.The design of this research is descriptive and quantitative in nature. The study population consisted of citizens in three Arab States in West Asia (Jordan, Kuwait and Syria) that represent three different types of economies; free economy, free economy depends mainly on oil and socialist economy respectively. A convenience sample of (450) customers was chosen (150 from each country). Statistical analysis reveled that there applying green marketing mix elements by chemical industries companies in all countries on the consumer's mental image is significant. We found that applying green marketing mix elements by the chemical industries companies in three countries on consumer's mental image is significant (p < 0.05) according to country, gender and age only.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید