قیمت: 18,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

روش افزایش انتقال حرارت پره داخلی و خارجی برای ذخیره سازی انرژی حرارتی گرمای نهان در مبدل های حرارتی لوله سه تایی

نام لاتین

Internal and external fin heat transfer enhancement technique for latent heat thermal energy storage in triplex tube heat exchangers

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2013
کد 1027
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 13
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع SciVerse ScienceDirect
نام مجله Applied Thermal Engineering

چکیده فارسی

اهمیت ذخیره سازی انرژی حرارتی گرمای نهان در مقایسه با ذخیره سازی انرژی محسوس به دلیل چگالی زیاد انرژی ذخیره سازی در هر واحد جرم / حجم در انرژی حرارتی تقریباً ثابت، قابل توجه است. در این مقاله، روش افزایش انتقال حرارت با استفاده از پره های داخلی و خارجی برای ذوب PCM در یک مبدل حرارتی لوله سه تایی (TTHX) از لحاظ عددی مورد بررسی قرار گرفت. یک مدل عددی دو بعدی با استفاده از برنامه نرم افزاری فلوئنت 6.3.26 ایجاد شده و رسانایی کامل و هدایت طبیعی در این شبیه سازی در نظر گرفته شده است. تعداد پره، طول پره، ضخامت پره، عدد استفان، عناصر TTHX، و عناصر تغییر فاز (PCM) واحد ژئومتری در TTHX به عنوان تأثیر در زمان برای تکمیل ذوب PCM شناخته شده اند. آزمایش برای تعیین صحت مدل ارائه شده انجام شد. نتایج شبیه سازی با نتایج آزمایشی موافق بود. نتایج محاسباتی نشان می دهد که مورد G(PCM 8 سلولی واحد هندسی زمان کوتاهتری در تکمیل ذوب PCM به دست آورد، کل زمان ذوب تا 7/34٪ کاهش یافته است.

چکیده لاتین

The importance of latent heat thermal energy storage is significant in contrast to sensible energy storage because of the large storage energy densities per unit mass/volume at nearly constant thermal energy. In this paper, heat transfer enhancement technique by using internal and external fins for PCM melting in a triplex tube heat exchanger (TTHX) was investigated numerically. A two-dimensional numerical model is developed using the Fluent 6.3.26 software program, and pure conduction and natural convection are considered in the simulation. The number of fins, fin length, fin thickness, Stefan number, TTHX material, and the phase change material (PCM) unit geometry in the TTHX are found to influence the time for complete melting of the PCM. Experiments were conducted to validate the proposed model. Simulated results agree with the experimental results. The computational results show that case G (8-cell PCM unit geometry) achieved a shorter time in completing the melting of the PCM, the total melting time is decreased to 34.7%.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید