معرفی ترین‌های تولید علم کشور در شهریور ماه امسال

سه‌شنبه ۷ مهر۱۳۹۴

دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، بر اساس اطلاعات پایگاه اسکوپوس که در بردارنده داده‌های استنادی بیش از 22 هزار نشریه علمی از سراسر دنیاست، پرکارترین و برترین‌های تولید علم کشور را در شهریور ماه امسال استخراج و گزارش کرد.

 

به گزارش سرویس علمی ایسنا، بر اساس گزارش این دفتر، بر اساس مدارک علمی منتشر شده در شهریور ماه که در اسکوپوس نمایه شده است، کل مدارک علمی منتشر شده ایرانیان در این ماه یک هزار و 883 عنوان بوده است که حوزه مهندسی با 18 درصد، علوم پزشکی با 16 درصد، علوم مواد با 12 درصد و شیمی با 11 درصد بیشترین مدارک علمی را منتشر کرده‌اند.

 

بر همین اساس، تعداد استنادات دریافتی مدارک علمی ایران در این ماه 143 مورد بوده است که متوسط استناد به هر سند این مقالات حدود 0.07 است و در این بین، مقاله A comprehensive study on irrigation management in Asia and Oceania با دریافت 6 استناد، بیشترین تعداد استناد را در میان مدارک علمی کشور به خود اختصاص داده است.

 

همچنین در این گزارش، محققان برتر شهریور ماه نیز که بیش از چهار مقاله منتشر شده دارند، معرفی شده‌اند که بر این اساس سیدمحمد جواد مرتضوی از گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با انتشار 9 مقاله، محمدعلی آزاده از دانشکده فنی دانشگاه تهران با شش مقاله و سیدحسین ملک‌پور از دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان با شش مقاله، محمود فرزانه گرد از دانشکده مکانیک دانشگاه شاهرود، مسعود صلواتی نیاسری از دانشکده شیمی دانشگاه کاشان و محمدعلی شکرگزار از انستیتو پاستور ایران هر کدام با پنج مقاله برترین نویسندگان بر اساس تعداد مقالات علمی منتشر شده هستند و همچنین عرفان سالاری و فرزاد ابراهیمی از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) هر کدام با هشت استناد، محمد ولی‌پور از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با شش استناد، مسلم منصور لاکوراج از دانشکده شیمی دانشگاه مازندران، محمود فرزانه گرد از دانشکده مکانیک دانشگاه شاهرود، مهدی دیمی دشت بیاض از دانشگاه فنی و مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری، هر کدام با پنج استناد بیشترین تعداد استناد را به خود اختصاص داده‌اند.

 

در شهریور ماه امسال دانشگاه‌ تهران با انتشار 178 عنوان مقاله، علوم پزشکی تهران با 142 عنوان مقاله و صنعتی امیرکبیر با 106 عنوان مقاله به ترتیب بیشترین تعداد مدارک علمی را منتشر کرده‌اند.

 

همچنین مجلات بین‌المللی Natural Gas Science and Engineering با انتشار 32 مقاله، Mediterranean journal of Social Sciences با انتشار 28 مقاله و Journal of Mazandaran University of Medical Sciences با انتشار 26 مقاله مجلاتی هستند که در شهریور ماه گذشته بیشترین تعداد مدارک علمی از محققان ایرانی را منتشر کرده‌اند.

 

منبع:ایسنا

دیدگاهی بنویسید