دانلود مقالات ISI

همواره دسترسی به منابع علمی مانند مقالات و کتب منتشر شده ی بین المللی، برای محققین و دانشجویان داخل کشور که به دنبال رفع نیاز علمی و ارتقای دانش خود در جامعه ی امروزی هستند، مشکل و گاه ناممکن بوده است. همچنین در دهه ی اخیر به دلیل وجود مشکلات فراوان پیرامون این موضوع دست جامعه ی محققین داخلی از دسترسی به بزرگترین پایگاه های علمی کوتاه مانده است.

از این رو سایت شهر مقالات با هدف ایجاد مکانی مطمئن، مناسب و قابل استفاده برای عموم محققین کشور عزیزمان در جهت دسترسی مستقیم و سریع دانش پژوهان به عمده ی مقالات علمی جهان، طراحی و توسعه داده شده است.

 

به امید آنکه قدمی هرچند کوچک در خدمت رسانی به جامعه ی علمی و ارتقای علم و فناوری این مرز و بوم برداشته باشیم.

پرداخت سایت  نیز به واسطه درگاه بانک ملت و بانک پارسیان انجام می شود و شما دانشجویان و پژوهشگران گرامی میتوانید از آن استفاده کنید.